Konference Role nestátních neziskových organizací v 21. století aneb v čem jsou nezastupitelné

Ve čtvrtek 17. října 2019 uspořádala zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění chudoby konferenci pro nestátní neziskové organizace v sociálních službách. Zahájila tím sérii osvětových setkání, jejichž cílem je poukázat na široké spektrum služeb, které pro občany zajišťují nestátní neziskové organizace.

Za jedno z hlavních témat zmocněnkyně pro lidská práva považuji navrácení důstojnosti, významu a respektu vůči nestátním neziskovým organizacím na místo, které mu přísluší,“ řekla zmocněnkyně Helena Válková v úvodu. Zdůraznila, že 60 procent veškerých sociálních služeb registrovaných v České republice zajišťují právě nestátní neziskové organizace. Jedná se o široké spektrum služeb zahrnujících domovy pro seniory a pečovatelskou službu, hospice, azylové domy, ale i krizové služby a sociální poradenství.

Zmocněnkyně Helena Válková dále připomněla, že na území České republiky je celkem registrováno více než 128 000 nestátních neziskových organizací, které zaměstnávají přes 56 tisíc lidí. „Tisíce občanů v roli dobrovolníků odvedou ročně 46 miliónů hodin práce. Přesto důvěra v nestátní neziskové organizace v posledních letech prokazatelně klesá,“ konstatovala zmocněnkyně s odkazem na nejnovější výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění ze září tohoto roku, který opět zaznamenal mírný pokles důvěry (oproti výzkumu z 3/2019 pokles o 5 procentních bodů, tj. 38,4% na 33,1%) .

I tento výzkum představoval další impulz pro uspořádání série osvětových setkání na podporu nestátních neziskových organizací. Po organizacích v sociálních a návazných službách budou následovat setkání zaměřená na neziskové organizace věnující se dobrovolnictví, spolkové činnosti, lidským právům obecně a konečně také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci.

 Více na https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/konference-role-nestatnich-neziskovych-organizaci-v-21–stoleti-aneb-v-cem-jsou-nezastupitelne-177177/

Comments are closed.