Jestliže odmítáte existenci diskriminace Romů, měl byste rezignovat na post ombudsmana

Podle ředitelky organizace Otevřená společnost Marty Smolíkové by měl veřejný ochránce práv Stanislav Křeček na svůj post rezignovat, když odmítá existenci diskriminace Romů. Uvedla to v pořadu rádia Proglas 13+, kde právě s Křečkem diskutovala. Řeč přišla i na otevřený dopis zástupců organizací na podporu Romů, lidských práv a lidí v nouzi, ve kterém vyzvali vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) a poslance, aby se distancovali od protiromských výroků ombudsmana Stanislava Křečka.

“Za třicet let, co romskou integraci děláme, se nic nezměnilo. Situace je čím dál horší – více romských dětí opouští školu bez ukončení vzdělání, řada lidí se nepřipravuje na budoucí zaměstnání, roste nezaměstnanost, rostou vyloučené lokality. Ale když já se zmíním kriticky o tom, že v tomto nemáme pokračovat, že musíme změnit situaci, tak je to považováno za protiromský útok. To je doklad toho, kde se diskurz integrace Romů v této době nachází,” reagoval v úvodu pořadu ombudsman Křeček na otevřený dopis.

“Pan ombudsman popírá příčiny, které do svízelných situací některé Romy přivádí. Tam patří špatný přístup ke vzdělání, špatný přístup k bydlení, špatný přístup ke zdravotním službám – to souvisí se stereotypy, že Romové rozbíjejí byty, že jsou líní, že se nechtějí učit. To, když se opakuje, tak i člověk, který s nimi nemá osobní zkušenost, na ně potom nahlíží tímto způsobem,” oponovala Smolíková. Během vzrušené diskuse ředitelka Otevřené společnosti vyzvala ombudsmana, aby odstoupil.

“Jestliže odmítáte existenci diskriminace Romů, že v této zemi není, tak si myslím, že nemáte na tom úřadě co dělat, že byste měl rezignovat, protože vy nemáte integritu názoru s posláním toho úřadu, to je podobné, jako kdyby ředitel firmy říkal o svých výrobcích, že je nebude používat, protože jsou špatné,” řekla Smolíková.

S ombudsmanovým stanoviskem k chystané strategii romské integrace nesouhlasila i jeho zástupkyně Monika Šimůnková. Před měsícem oznámila, že ji veřejný ochránce stáhl ze tří vládních rad, kde zasedala za jeho kancelář. Křeček poté jen řekl, že Šimůnkovou z rad neodvolal a ze zákona je jejich členem on. To ale minimálně u Rady vlády pro záležitosti romské menšiny není pravda.

Více http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/smolikova-v-diskusi-s-kreckem-jestlize-odmitate-existenci-diskriminace-romu-mel-byste-rezignovat

Comments are closed.