Impozantní záběr Hany Havelkové nemá v české feministické sociologii obdoby

Feministická socioložka a filozofka Hana Havelková se narodila roku 1949 ve Valticích. V letech 1972–1976 pracovala v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV na výzkumném projektu „Koncepce kritického subjektu u Maxe Horkheimera“.

Po roce 1989 pracovala v Evropském středisku UNESCO pro výchovu k lidským právům. Stála u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se v letech 2003–2004 spolu s Blankou Knotkovou-Čapkovou, Dagmar Lorenz-Meyer, Petrem Pavlíkem a Věrou Sokolovou podílela na přípravě akreditace magisterského oboru genderových studií a v roce 2004 s nimi spoluzaložila Katedru genderových studií. Zde nadále působila jako emeritní členka katedry. V letech 1992–1998 působila ve výboru organizace International Association of Women Philosophers (IAPh) a ve výboru Nadace Gender Studies.

V letech 1999–2006 byla předsedkyní Českého helsinského výboru. V době vydávání slovensko-českého feministického kulturního časopisu Aspekt v letech 1993–2004 byla členkou jeho redakčního matronátu.

V sedmdesátých letech 20. století se zabývala kritickou teorií. V devadesátých letech rozvíjela zejména problematiku lidských práv, občanské společnosti a vztahu veřejného a soukromého. Do česko-slovenského diskurzu vnášela otázky genderovanosti politického prostoru, které se pro ni staly významnými zejména v druhé polovině devadesátých a na počátku nultých let. V letech 2010–2015 vedla projekt „Proměny genderové kultury v Československu 1948–1989“, jehož výsledky byly publikovány v kolektivních monografiích v českém i anglickém jazyce. V posledních letech se zabývala také problematikou migrace a genderu. K vydání připravovala učebnici genderových studií, vycházející z jejího populárního přednáškového cyklu pro bakalářské studenty na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více na https://a2larm.cz/2020/11/impozantni-zaber-hany-havelkove-nema-v-ceske-feministicke-sociologii-obdoby/

Comments are closed.