Dětem z rodin vyhoštěných z Velké Británie kvůli Brexitu hrozí velké problémy při návratu do škol

Každý občan EU žijící na území Velké Británie musí mít nejpozději do 30. června 2021 status usedlíka. Díky právu vyplývajícímu ze statusu usedlíka budou moci občané EU na ostrovech pracovat, využívat služeb státního zdravotnictví, studovat, cestovat mimo území Velké Británie a zpět a také budou mít přístup k veřejným financím, jako je podpora a důchod.

Problém s žádostí o status má většina Východoevropanů na území Velké Británie, protože nemají cestovní doklady, které po nich předtím nebyly vyžadovány.

„V souvislosti s Brexitem vláda nastavila nová pravidla. Nyní musí mít každý občan žijící ve Velké Británii platný cestovní doklad a zažádat si o status usedlíka, aby na území Velké Británie mohl legálně pobývat a také nabývat práva Britů,“ řekla pro ROMEA TV Renáta Plachetková.

O status usedlíka požádalo ve Velké Británii zatím asi 47 tisíc lidí z České Republiky. Úřady odhadují, že na území Velké Británie žije asi 120 000 lidí z ČR, z toho je asi 70 000 Romů.

České ministerstvo práce a sociálních věcí vyslalo do Velké Británie Renátu Plachetkovou, která pomáhá jako ministerský rada v Leedsu s vyřizováním dokladů k získání statusu usedlíka. Pokud nebudou mít Češi žijící na území Velké Británie do 30. června 2021 status usedlíka, dojde k jejich vyhoštění, upozornila v rozhovoru pro ROMEA TV Renáta Plachetková.

„Ano, budou fakticky vyhoštěni, protože budou na tomto území nelegálně. Už nyní můžeme tyto problémy vidět, když se na nás obrací mnoho klientů s tím, že jim zastavili podporu. A to na základě toho, že neprošli rezidenčním testem. To znamená, že systém nezaznamenal jejich žádost o status usedlíka,“ uvedla Renáta Plachetková

 „ Zastoupení české komunity na území Velké Británie se odhaduje na 120 000 lidí, z toho 70 000 zastupuje romskou komunitu,“ říká Renáta Plachetková a uvádí, že tyto statistiky poskytly britské úřady, Universita v Salfordu a Česká obec, se kterými je během své práce v kontaktu.

 „Ve Velké Británii byl jiný systém, čeští občané se tady na úřadech ani policii nemuseli prokazovat cestovními doklady. A netýkalo se to jen českých občanů, ale všech občanů z východní Evropy,“ vysvětlila Renáta Plachetková, která také v rozhovoru pro ROMEA TV uvádí, že lidem chybí platné doklady a jejich děti nemají ani české rodné listy, protože se narodily na ostrovech a rodiče je nezapsali na české matrice. 

„Žádné britské úřady ani škola od rodičů nevyžadovaly české doklady, stačil jim britský rodný list. Většina klientů, kterých se to týká, jsou děti do 10 až 15 let. Nejsou zapsané na české matrice, tudíž o nich Česká republika vůbec neví. A pokud klient není zapsaný do české matriky, nemůže zažádat o český cestovní doklad,“ říká Renáta Plachetková a upozorňuje, že sice po Brexitu nedojde k vyhoštění dítěte z Velké Británie, pokud bude mít jeho rodič status usedlíka, ale dítě bez svého statusu nebude mít právo využívat státní zdravotní pojištění.

Renáta Plachetková z MPSV uvádí, že o status usedlíka prozatím požádalo 47 000 lidí. „Myslím, že status usedlíka si stihne ještě vyřídit 7 až 8 tisíc lidí, zbytek jsou častokrát lidé, kteří si nemohou zažádat o status usedlíka, protože mají určité problémy, které si odnesli z České republiky. Takže i kdyby měli platné cestovné doklady, kvůli tomu nemají šanci status získat,“ vysvětlila pro ROMEA TV Plachetková.

Tisíce Čechů včetně Romů se bude muset po 30. červnu 2021 vrátit z Velké Británie do České republiky. Renáta Plachetková se obává, že velký problém nastane při návratu dětí do českých škol. Může nastat problém s doložením britské školní docházky, se složením vyrovnávacích zkoušek a především s jazykovou bariérou. 

„Každý jeden žák nemůže dostat asistenta, který s ním bude komunikovat anglicky. Ani vyučování nemůže probíhat v angličtině. Děti budou dezorientované z nového prostředí, lidí, výuky a nového jazyka, vše pro ně bude nové,“ uvedla Renáta Plachetková a dodala, že „další problém je, že většina těchto dětí nedisponuje žádnou dokumentací o tom, že navštěvovaly školu. Pokud budou chtít nastoupit do odpovídajícího ročníku, budou muset absolvovat srovnávací zkoušky, na základě kterých je zařadí,“ řekla Renáta Plachetková.

Zdůraznila také specifika romských žáků, kteří se narodili ve Velké Británii a české prostředí, jazyk i kultura jim jsou nyní naprosto cizí.

„Je to druhá generace dětí, vůbec neovládají český jazyk, nemají napojení na českou kulturu. Ovládají plynule angličtinu. Jsou tak zběhlé, že častokrát komunikují s úřady, školou apod. za rodiče, kteří tyto schopnosti nemají. Jsou začleněni do britské společnosti, je to nová generace, která má tady lepší podmínky pro život. Já se obávám, že česká strana a české školství na toto nejsou připravené,” uvedla v rozhovoru pro ROMEA TV Renáta Plachetková.

Potřebné a aktuální informace o Brexitu a statusu usedlíka ve Velké Británie naleznete na facebookovém profilu České obce. 

Více na  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/renata-plachetkova-kdo-neziska-status-usedlika-bude-muset-opustit-velkou-britanii

Comments are closed.