Čtěte reakci MPSV na otevřený dopis Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), jejíž cíle Český helsinský výbor jednoznačně podporuje

Signatáři výzvy v čele s JDI se shodli, že oceňují vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, že si nepřeje, aby lidé žili v ústavech, nicméně že její kroky k tomu stále nesměřují.

Celá odpověď MPSV zde http://jdicz.eu/odpoved-ministryne-jany-malacove-na-otevreny-dopis-ze-dne-6-5-2020/

Comments are closed.