Český helsinský výbor považuje návrh ústavního zakotvení manželství jako svazku muže a ženy za nebezpečné zjednodušování a ve svém důsledku i ohrožující rovná práva všech osob

V následujících dnech budou k projednání Poslaneckou sněmovnou ČR předloženy dva návrhy novelizace legislativy České republiky, oba se týkají práv LGBT+ komunity. Jsou vůči sobě v přímém rozporu.

První z návrhů se týká schválení tzv. “manželství pro všechny” – resp. manželství pro stejnopohlavní páry, díky jehož schválení by se česká republika připojila k více jak 30 státům světa, které nediskriminují občany na základě jejich sexuální orientace.

Druhý, o kterém informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro novinky.cz1(dne 1.6.2022), se týká ústavního ukotvení “manželství jako svazku muže a ženy”. Tento návrh předloží KDU-ČSL a dle prohlášení ministra Jurečky je v současném „konzervativním“ složení sněmovny více pravděpodobné, že projde tento předkládaný návrh, než to, že by prošlo manželství pro stejnopohlavní páry.

V době kdy dle výzkumu agentury Median (LEDEN 2020) se míra podpory gay a lesbických párů v Česku dlouhodobě drží na stabilní úrovni 67 % považujeme takovýto postoj za nepřijatelný.2

Česká republika je státem demokratickým, který by měl respektovat lidská práva bez ohledu na historické církevní zakotvení použité terminologie – v tomto kontextu právě zmiňovaného “manželství – jako svazku muže a ženy”.

Taktéž odmítáme jako argument pro ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy to, že pokud bude umožněno uzavírat osobám stejného pohlaví manželství, dojde k ohrožení tradiční a stabilní rodiny. 

Většina předsedů politických stran ČR deklarovala, že v takto citlivé věci, mohou jednotliví poslanci, hlasovat dle svého svědomí – jedná se tedy o volné hlasování. 

Český helsinský výbor vyzývá jednotlivé zástupce politických stran České republiky, aby se připojili k podpoře nastavení rovnosti a respektování lidských práv v České republice, tedy aby podpořili předložený návrh “manželství pro všechny”.

JUDr. Václav Vlk, předseda Českého helsinského výboru

Ágnes Němečková, trvale zastupující členka Výboru pro práva dítěte při úřadu vlády

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jurecka-manzelstvi-pro-vsechny-spis-projde-ustavni-definice-svazku-muze-a-zeny-40398697

https://www.jsmefer.cz/novy_pruzkum_2021_65_procent

Comments are closed.