Comments

Homeless in the Czech Republic is twice more than previously reported — 1 Comment

  1. Jak interpretovat čl. 12 Listiny základních práv a svobod u bezdomovců, resp. nelze-li použít institut obydlí u bezdomovců, potom zde bezdomovci jsou na svých lidských právech jaksi kráceni a tedy z toho je možno vyvozovat porušení u všech bezdomovců čl. 1 o rovnosti lidí.