Aktualizovaný harmonogram otevírání sociálních služeb

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) pro rodiny s dětmi začnou fungovat naplno již od pondělí 11. května. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na aktuální epidemiologický vývoj. Upravený plán rozvolňování sociálních služeb MPSV konzultovalo se zástupci sociálních služeb, odsouhlasilo jej i Ministerstvo zdravotnictví a ve čtvrtek 7. května ho schválila vláda.

Jak se budou nově uvolňovat sociální služby?

Pondělí 11. května

  • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi nejen v terénní formě, ale i ambulantně.
  • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května

  • Otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb a pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let.
  • Možnost návštěv u klientů pobytových služeb při dodržení veškerých preventivních opatření.

Pondělí 8. června

  • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Pondělí 22. června

  • Otevření týdenních stacionářů, denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny

Ministerstvo je připraveno plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. Plnění tohoto plánu je průběžně (každý týden) projednáno na Ústředním krizovém štábu. Veškeré aktuální informace budou poskytovatelům sociálních služeb průběžně zveřejňovány na webu MPSV.

 Více na https://socialnipolitika.eu/2020/05/aktualizovany-harmonogram-otevirani-socialnich-sluzeb/

Comments are closed.