30 let od sametové revoluce pohledem Táňi Fischerové – předsedkyně ČHV

Co se dalo/mělo, dle Vašeho názoru, udělat jinak/lépe po roce 1989?

Táňa Fischerová: Nedopustit vládu neoliberálů, věnovat se více ekonomice a rozkradení státního majetku. Věnovat více pozornosti sociálním věcem. Rozrušit staré vazby na Rusko a nedopustit nové na Čínu.

Jak se podle Vašeho názoru změnila Česká republika po roce 1989? Co se zlepšilo, co se naopak zhoršilo?

Táňa Fischerová: Česká republika určitě zkrásněla, domy se opravily, mnozí začali podnikat, lidé mohli cestovat a získali naději, že bude líp. Ta naděje však pomalu vychládala, když se ukázalo, že mnohé je jenom zdání a pouhá fasáda demokracie, že lidé o sobě nerozhodují tak, jak se domnívali rozhodovat.

Rozevřely se nůžky mezi bohatými a chudými a nastala velká sociální nerovnost, která je pro společnost třaskavá. Hanbou našeho vývoje je, že u nás žijí a umírají lidé na ulici, šílené exekuce, nedostatek sociálních bytů, atd.

Více na https://www.ceske-volby.cz/2019/11/04/30-let-od-sametove-revoluce-tana-fischerova/

Comments are closed.