EK vyzývá ke zvýšení úsilí při využívání antidiskriminační směrnice o rovném zacházení a směrnice o rasové rovnosti z roku 2000

Směrnice EU o rovném zacházení a směrnice o rasové rovnosti z roku 2000 pro boj proti diskriminaci na základě rasového, etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení jsou nyní implementovány ve všech 28 členských státech do jejich vnitrostátního práva. Zpráva EK z ledna t.r. upozorňuje na nutnost, aby vnitrostátní orgány zajistily účinnou ochranu obětí diskriminace. Mezi hlavní nedostatky patří to, že veřejnost nemá dostatek povědomí o tom, jaká má práva, a že velké množství případů diskriminace zůstává neohlášeno. Nedostatek údajů o dodržování rovnosti (za sběr údajů odpovídají členské státy) ztěžuje kvantifikaci a sledování případů diskriminace.

„Zásada nediskriminace je jednou ze základních zásad EU. Díky pravidlům EU proti diskriminaci a donucovacím opatřením Komise se mohou občasné ve všech členských státech na tato práva spolehnout. Náročným úkolem je zajistit, aby diskriminovaní lidé mohli svá práva uplatňovat v praxi – aby věděli, na koho se obrátit a měli přístup k právní pomoci“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová.

Komise doporučuje členským státům učinit tyto kroky:

  • Zvyšovat povědomí veřejnosti o antidiskriminačních právech, zaměřit se na nejvíce ohrožené skupiny a zapojit do toho procesu zaměstnavatele a odborové organizace.
  • Usnadnit obětem ohlašování diskriminace zjednodušením mechanismu podávání stížností.
  • Zajistit diskriminovaným osobám přístup k právní ochraně.
  • Řešit diskriminaci, které jsou vystaveni romští občané, jako součást vnitrostátních strategií pro začleňování Rómů, včetně zavedení pokynů Komise podle doporučení Rady týkajícího se začleňování Rómů (IP/13/1226).

Komentáře jsou zakázány.