Dvojice Češek ve Štrasburku neuspěla se stížností kvůli domácím porodům

Stěžovatelky Šárka Dubská a Alexandra Krejzová si přály rodit doma. Podle českého zákona o zdravotních službách ale hrozí porodním asistentkám vysoké pokuty, pokud budou pracovat bez potřebných povolení. Zákon také neumožňuje proplácení práce asistentek v bytě rodičky. Proto prý ženy nemohly žádné asistentky najít.

Na soud se obrátily s tím, že jim kvůli českým zákonům byla upřena možnost rodit doma za asistence lékařského odborníka.

Evropský soud pro lidská práva ale dospěl k závěru, že v tomto případě nebyl porušen článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: „Soud vzal v úvahu zejména skutečnost, že na evropské úrovni neexistuje žádná shoda ohledně povolení či zákazu domácích porodů a že tato otázka rovněž zahrnuje problematiku přidělování finančních zdrojů, například pro zajištění odpovídajícího systému rychlé zdravotnické pomoci při domácích porodech,” uvedl soud ve svém prohlášení.

Češky se po tomto rozhodnutí obrátily na velký senát štrasburského soudu, což je forma odvolání.

Ministerstvo zdravotnictví verdikt soudu přivítalo, byť uznalo, že „soud kriticky zhodnotil některé aspekty porodnictví v České republice”. Péči proto hodlá i nadále zlepšovat a po detailním seznámení s obsahem rozsudku zváží, „jaká opatření je na místě do budoucna přijmout s cílem zlepšit péči o české rodičky a novorozence a předejít tak dalším obdobným soudním sporům”.

Více na https://www.novinky.cz/domaci/420713-dvojice-cesek-ve-strasburku-neuspela-se-stiznosti-kvuli-domacim-porodum.html

Komentáře jsou zakázány.