Dokument o právu na nezávislý život – Síla vzdoru

Žít nezávisle, mít možnost rozhodovat o sobě a svém životě, o tom, kde budu žít, pracovat, s kým se budu stýkat, jaké oblečení budu nosit, jakou hudbu poslouchat. Zdánlivá samozřejmost, která však v případě lidí se zdravotním postižením stále tak úplně samozřejmá není.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením uznává rovné právo všech lidí, i těch s postižením, žít nezávisle, být začleněn do komunity, mít svobodu volby a kontrolu nad svým životem. V případě lidí se zdravotním postižením to znamená, že jim společnost zajistí potřebnou podporu, aby mohli žít nezávisle jako ostatní – mít přístup k dopravě, informacím, mít možnost rozvíjet svou osobnost, ale především rozhodovat o sobě.

Právo žít nezávisle není a nebylo pro lidi s postižením samozřejmostí. Dokumentuje to i australský film Síla vzdoru, jehož premiérové promítání v České republice se uskuteční 6. května v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně. Filmový dokument je svědectvím o boji lidí, kteří už nechtěli, aby jiní rozhodovali za ně, aby je společnost zavírala do ústavů, a za svá práva se nebáli bojovat, demonstrovat, nechat se zatýkat.

Při příležitosti Evropského dne nezávislého způsobu života Kancelář ombudsmanky zve na promítání australského dokumentu „Síla vzdoru“, který zobrazuje boj lidí s postižením za jejich práva. Uvidíte např. archivní záběry demonstrací. Budete také svědkem výpovědí lidí s postižením, kteří prošli životem v ústavu. A také mnoho dalšího. Po promítání filmu bude následovat diskuze se zajímavými hosty právě na téma nezávislého způsobu života lidí s postižením.

Promítání filmu a diskuze se uskuteční 6. května 2019 v 16:00 hod. v Sále Otakara Motejla, Údolní 39, Brno. Film bude promítán v anglickém znění s českými titulky.

Komentáře jsou zakázány.