Dne 29. 3. 2016 zajistil ČHV první skupinovou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve Světlé nad Sázavou

Tým pracovníků i dobrovolníků včetně ředitelky Českého helsinského výboru Lucie Rybové včera přijel spolu s dětmi umístěnými dočasně v náhradní rodinné péči do Světlé nad Sázavou, aby zajistil osobní kontakt dětí s matkami, které jsou nyní ve výkonu trestu. Touženého a radostného setkání po několika měsících odluky se účastnilo celkem 13 dětí a pět matek. Nejmladšímu dítěti byly loni v září 2 roky, nejstaršímu 16 let.

Návštěvy se děti účastnily v doprovodu personálu (vychovatelů) z těchto pěti zařízení:  Dětského centra Kolín, Dětského domova Hrotovice, Dětského domova Budkov, Klokánku FOD v Žatci a Dětského domova Boskovice. Za spolupráci, vstřícnost i podporu dětem i matkách od všech doprovázejících pracovníků i od vedení těchto zařízení vřele jménem dětí i maminek děkujeme.

V rámci setkání se kromě společného oběda dětí, matek i doprovodu uskutečnily osobní konzultace s dalšími třemi ženami, které také potřebují zajistit osobní kontakt s dětmi.

Účastníkům setkání byla předána mimo jiné i hlavní pozitivní zpráva, a to že i díky finanční podpoře MPSV projektu „Děti vězněných rodičů“, ze kterého je hrazen převoz dětí z domovů do věznice, budou návštěvy dětí současných i nových probíhat pravidelně až do konce roku v intervalu 1,5 měsíce. Další asistovaná návštěva je naplánováno předběžně na první polovinu května.

Po ukončení návštěvy se setkala ředitelka ČHV s ředitelkou věznice Gabrielou Slovákovou, aby spolu projednaly nejen současnost, ale i budoucnost tohoto projektu. Shodly se na tom, oblast aktivit NNO a podobných projektů směřujících k obnově a udržení rodinných vazeb mezi dětmi a odsouzenými je potřeba intenzivně rozvíjet a také systémově dořešit a podporovat, neboť prokazatelně přispívají nejen k naplňování práva dítěte na kontakt s rodičem, ale i k resocializaci a ke snížení recidivy.

Jako jednu ze zásadních bariér, kterou ČHV vnímá při realizaci AN, je limit maximálně tří hodin měsíčně pro odsouzeného pro styk s rodinou. V případě realizace AN, tak odsouzená osoba v daný měsíc volí mezi návštěvou dítěte a návštěvou dalších osob blízkých.

Dalším problémem, který ale ve Světlé úspěšně postupně řeší, je ne vždy na dítě a na potřeby rodiny nastavený režim a vybavení návštěvních místností ve věznicích. Často tento stav vede k tomu, že věznice se brání návštěvám zejména menších dětí za rodičem.

Také proto dne 7. dubna 2016 uspořádá ČHV za podpory pracovníků z Ústeckého kraje  první  osvětový seminář, v letošním roce pro sociální pracovníky a pro pracovníky orgánu péče o děti,  jejichž aktivní podpora je pro úspěšný rozvoj projektu nezbytná.

Další informace o projektu a o možném zapojení do asistovaných návštěv poskytne Mg. Lucie Rybová: tel.: 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.

Více o dalších plánovaných osvětových aktivitách v rámci tohoto projektu naleznete na:  http://www.helcom.cz/cs/co-delame/dalsi-aktivity/vzdelavani/

Komentáře jsou zakázány.