Dne 21. června 2019 se konalo Sympozium Efektivnost systému trestů

Stálá konference českého práva uspořádala dne 21. 6. 2019 od 9:00 do 14:00 hodin ve Vlasteneckém sálu Karolina na Ovocném trhu 3 na Praze 1 sympozium na téma „Efektivnost systému trestů.“  Na setkání vystoupil místopředseda Ústavního soudu prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor Univerzity Karlovy, místopředseda ČAK a prezident Unie obhájců JUDr. Tomáš Sokol  a další přední odborníci.

 Na sympoziu se zamýšleli nad těmito otázkami: Podoba a struktura systému trestů – sankční právo, zejména trestní. Vyhovuje dnešní systém trestů moderním společenským podmínkám?  Trest a jeho funkce.  Aktuální problémy penitenciární a postpenitenciární péče. Účinnost trestání a souvislost s vymahatelností práva. Moderní trendy v penologii.

Na setkání byli přizváni i zástupci ČHV. Sympózia se zúčastnila ředitelka ČHV  Lucie Rybová  a člen předsednictva ČHV Mikuláš Vymětal.

Komentáře jsou zakázány.