Dlouhodobé ošetřovné a jeho nedostatky

Od 1. června 2018 lze žádat o novou dávku z nemocenského pojištění, dlouhodobé ošetřovné. Pro většinu pacientů domácích hospiců a jejich pečujících je ale dávka nedosažitelná. 

Na rozdíl od ošetřovného, které pokrývá nejdéle 9 kalendářních dní, lze dlouhodobé ošetřovné čerpat až po dobu 90 dní. To je také zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči. Ten může být přiznán osobě, která je skutečně dlouhodobě závislá na péči jiné osoby. Všechny tyto dávky společně tvoří ucelený systém, který by měl pokrývat různé životní situace a poskytovat finanční podporu při péči (v domácím prostředí) o lidi s nemocí různého stupně závažnosti a pokročilosti a o osoby nesoběstačné.

Největší bariérou pro čerpání dávky dlouhodobého ošetřovného ze strany pečujících o pacienty v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena kurativní léčba a byli referování do péče mobilního hospice – tedy nejčastěji u onkologických pacientů v pokročilé fázi nemoci –, je sedmidenní hospitalizace. Onkologicky nemocní pacienti totiž obvykle docházejí na chemoterapii nebo ozařování ambulantně. V ambulanci se také zpravidla dozvědí o zhoršení svého stavu a rozhodnutí o ukončení kurativní léčby. Podmínku hospitalizace tedy nemohou splnit.

Podobné je to i u geriatrických pacientů. Ti obvykle žijí v domácím prostředí a ke zhoršení zdravotního stavu u nich může dojít skokově, ne ale způsobem, který by vyžadoval hospitalizaci, navíc požadované délky. Rodina, která by mohla a chtěla o svého staršího člena pečovat, pak má svůj záměr ztížený kvůli tomu, že opět vzhledem k nesplnění podmínky hospitalizace nemůže dávku čerpat. 

S ohledem na popsané skutečnosti proto Institut důstojného stárnutí oslovil ministryni práce a sociálních věcí a několik členů výborů pro zdravotnictví a pro sociální politiku Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR se žádostí o vyhodnocení možnosti novelizovat zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve smyslu vypuštění podmínky sedmidenní hospitalizace a nastavení jiných regulačních mechanismů pro čerpání dávky dlouhodobého ošetřovného. Jedná se o prospěch pacientů v pokročilé fázi nemoci či stáří, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí a jejichž rodinám a pečujícím by mohla dávka významně ulehčit.

Více na: https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/dlouhodobe-osetrovne/

Komentáře jsou zakázány.