Dle Ústavního soudu si mohou registrovaní partneři osvojit dítě

Ústavní soud otevřel registrovaným partnerům cestu k individuálnímu osvojení dítěte. Zrušil totiž část zákona, která adopci znemožňovala. Ustanovení bylo podle soudců diskriminační. Zatímco svobodní gayové a lesby si teoreticky dítě jako jednotlivci osvojit mohli, po uzavření partnerství už to nešlo.

Zákaz adopcí registrovanými partnery odporoval podle Ústavního soudu právu na lidskou důstojnost. Dělal z nich lidi „druhého řádu“, a to bez jasného důvodu.  „Podle občanského zákoníku se manželé společně nebo jeden z manželů mohou stát osvojiteli. Ve výjimečném případě se může stát osvojitelem i jedinec, který není v manželském svazku. Neshledali jsme proto jediný rozumný důvod, proč by tímto jedincem nemohl být někdo, kdo je v registrovaném partnerství,“ zdůvodnil rozhodnutí ústavní soudce Vojtěch Šimíček s tím, že názor soudu byl na tuto věc poměrně jednotný.

Nález soudu se ale přímo nevztahuje ke společnému osvojení, které občanský zákoník vztahuje pouze na manželské, tedy heterosexuální páry.  Rozhodnutí se týká pouze individuální adopce jedním osvojitelem. Nález tedy přímo nepostihuje ani situace, kdy registrovaný partner chce osvojit partnerovo dítě. V případě individuální adopce totiž dochází ze zákona k zániku příbuzenského poměru mezi dítětem a jeho biologickým rodičem nebo rodiči.

Ústavní soud přezkoumával právní úpravu na základě konkrétního sporu. Muž žijící v partnerství požádal radnici Prahy 13 o zařazení mezi osvojitele.  Úřad to ale s odkazem na zákon odmítl, stejně postupoval i pražský magistrát. Muž podal žalobu, soud ale řízení přerušil a obrátil se na ústavní soudce. Nechtěl totiž aplikovat zákon, o jehož ústavnosti má pochybnost. Nyní se městský soud k případu vrátí.

Více na http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1628243

Komentáře jsou zakázány.