Diskuze k tématu zabezpečovací detence

Dne 14. 2. 2019 pořádala ombudsmana diskuzi, která se týkala návštěv ústavu pro výkon zabezpečovací detence. V současné době fungují dva ústavy a to v Brně a v Opavě. Na přelomu let 2017 a 2018 ombudsmanka oba navštívila a v rámci kulatého stolu jednala o svých zjištěních se zástupci ústavů, Ministerstva spravedlnosti ČR, Vězeňské služby ČR, soudů, státního zastupitelství.

Zabezpečovací detence byla od svého počátku plánována jako nejpřísnější prostředek ochrany společnosti před pachateli, kteří jsou pro společnost mimořádné nebezpečí. Mělo jít primárně o pachatele vražd a pachatele sexuálně motivovaných trestných činů. Dnes se však do ní mohou dostat výjimečně i pachatelé několika krádeží (s uloženým ochranným léčením). Jde o izolaci ve zvláštních detenčních ústavech střežených Vězeňskou službou. Během jejího výkonu se tyto osoby podrobují různým léčebným, psychologickým, vzdělávacím aj. programům, aby bylo na základě jejich výsledků dosaženo stavu, kdy je možné změnit zabezpečovací detenci na ústavní ochranné léčení.

Ombudsmanka se při svých návštěvách zaměřila na zmapování situace a podmínek v ústavech, ale věnovala se i analýze rozhodnutí o uložení zabezpečovací detence. Při svých návštěvách kritizovala například skutečnost, že téměř veškerý kontakt odborných zaměstnanců a zdravotnického personálu s chovanci při individuálních a skupinových terapií probíhal přes mříže. Oba ústavy tak na doporučení ombudsmanky přislíbily využívat tato bezpečnostní opatření jen po vyhodnocení nebezpečnosti konkrétního chovance, nikoli plošně.

Systematické návštěvy také ukázaly, že i při plném využití aktivit jsou chovanci uzamčeni v celách přibližně 16 hodin, o víkendu až 20 hodin denně. Uzamykání v celách podle ombudsmanky prohlubuje omezení svobody a neumožňuje prověřovat připravenost chovanců k přechodu do ochranného léčení nebo k propuštění na svobodu. K zamykání během dne by mělo docházet po individuálním posouzení nebezpečnosti konkrétního chovance.

Ombusmanka vnímá rovněž jako nedostatečnou nabídku terapeutických aktivit, vzdělání a zaměstnání. Zabezpečovací detence má být ochranným opatřením, nikoliv trestem.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ceske-drahy-prijaly-po-zasahu-ombudsmanky-nova-opatreni-tykajici-se-prepravy-asistencn/

Komentáře jsou zakázány.