Projektová činnost

Projektová činnost

Jde o dlouhodobé, významné lidsko-právní aktivity ČHV, které jsou financovány prostřednictvím časově a finančně omezených tzv. projektů. Protože se jedná o systémové problémy, není možné je uspokojivě vyřešit v krátkodobém horizontu jednoletého financování. Často se podaří pouze na tyto problémy upozornit, nastínit jejich řešení, připravit změny právní úpravy apod. K úspěšnému vyřešení daného problému nemá ČHV dostatečné finanční a personální zdroje a tudíž při ukončení finanční podpory ze strany státu či nadace se stává záležitost tzv. „spícím“ (ukončeným) projektem a záleží pouze na okolnostech, které umožní se k dané problematice vrátit.

Nástin existujících lidsko-právních problémů z oblasti práv občanských, politických, sociálních, práv na zdravotní péči, práv různých skupin obyvatelstva (děti, senioři, zdravotně postižení, …), které by bylo vhodné či potřebné řešit ze strany státu přímo či finanční podporou neziskových organizací jako je např. ČHV, každoročně zpracováváme formou Zprávy o stavu lidských práv v ČR. Míru úspěšnosti vyřešení lidsko-právních problémů lze zjistit srovnáním Zpráv z minulých let.

Aktuality v projektech a aktivitách

Asistované návštěvy dětí ve vězení pohledem zahraničních stážistů

The Czech Helsinki Committee (CHC) is a nongovernmental organization which main purpose is to monitor and to protect human rights, with a particular attention for vulnerable groups (children, elderly, minorities etc.). CHC is also working with children with parents.in prison and this issue is promoting as a member of the Children of Prisoners Europe (COPE) network. On 10 of May 2016, CHC organized the 2016’s second assisted visit for 15 … Pokračovat ve čtení

Zástupci ČHV se zúčastnili společného setkání zástupců neziskových organizací ve Světlé nad Sázavou

Dne 31. května 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila společného setkání zástupců všech spolupracujících neziskových organizací s pracovníky a s vedením věznice ve Světlé nad Sázavou. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce a diskuse nad možnostmi rozvoje spolupráce včetně nových projektů. Na konci setkání připravili pracovníci věznice pro návštěvníky výstavu vlastních výrobků a ručních prací odsouzených žen (např. dětské loutky, keramické vázy, vyšívané ubrusy či polštáře) a také zajistili velice hezký … Pokračovat ve čtení

ČHV dne 10. 5. 2016 zorganizoval druhou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Již podruhé v tomto roce měly děti, které jsou nyní umístěny v dětských domovech, výchovných ústavech nebo v pěstounských rodinách, možnost se setkat s jejich matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Oproti minulé návštěvě ve Světlé se nynějšího setkání s dětmi nově účastnily nově další tři matky a čtyři děti. Pracovníkům ČHV se v tomto termínu podařilo zprostředkovat kontakt celkem 14 dětem z různých částí ČR ve věku 4 až 16 let. V rámci setkání se současně … Pokračovat ve čtení

Ve dnech 16. – 18. května 2016 pořádá Český helsinský výbor 2. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Seminář je určen všem profesionálům, kteří pracují s dětmi a chtějí lépe hájit jejich práva. Obsah semináře včetně vzdělávacích textů vznikl jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní. Více informací k projektu naleznete na našich stránkách zde. Program semináře ve formátu PDF naleznete zde. Účast není díky grantu z EU zpoplatněna. … Pokračovat ve čtení

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 uspořádal Český helsinský výbor 1. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 upořádal Český helsinský výbor první vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“ v rámci účasti ve dvouletém mezinárodním projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.