Hledáme klíč k právům dětí

Hledáme klíč k právům dětí

Český helsinský výbor v únoru 2015 oficiálně zahájil účast v dvouletém mezinárodním projektu s názvem „Unlocking Children Rights – Hledáme klíč k dětským právům: zlepšujeme schopnosti odborníků v EU, aby byla dodržována práva zranitelných dětí.“  Přípravy projektu ale započaly již o rok dříve v roce 2014.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu, který byl podpořen grantem z EU, je zvýšit znalosti odborníků v zemích EU napříč různými profesemi o problematice práv dětí a současně zlepšit jejich schopnost a připravenost s dětmi komunikovat a účinně chránit a naplňovat jejich práva a zájmy při výkonu své profese jak to předpokládá Úmluva o právech dítěte.

Obsah projektu

Během realizace projektu budou odborníky, kteří se věnují právům dětí a dětské psychologii, navrženy a sestaveny odborné vzdělávací moduly a také výukové texty, které budou následně partnery projektu z jednotlivých zemích představeny odborníkům v rámci několika pilotních seminářů.

Na základě zpětné vazby budou tyto moduly a také výukové materiály vyhodnoceny a následně po ukončení pilotní fáze projetu akreditovány v jednotlivých zemích pro potřeby následného vzdělávání odborníků z různých profesí, které s dětmi pracují a mohou přispět k účinnějšímu naplnění jejich práv včetně osvěty mezi dětmi (sociální pracovníci, pracovníci dětských domovů, kurátoři pro mládež, pedagogové, mediátoři, policisté, právníci, soudci apod.).

Specifické cíle, které mají být nabídkou nových vzdělávacích seminářů dosaženy:

 • zlepšit znalosti odborníků o konceptu tzv. justice vstřícné k dětem;
 • naučit odborníky komunikovat s dětmi způsobem přiměřeným jejich věku a kontextu;
 • poskytnout odborníkům praktické nástroje ke zjištění názorů a pocitů dětí a zaručit tak, že děti budou brány v potaz při rozhodování, které se jich týká.

Partneři zapojenými v tomto projektu jsou:

 • Coram centrum právní pomoci dětem a Nadace Coram Voice z Velké Británie;
 • Evropské centrum pro práva Romů z Maďarska;
 • Child Law Clinic na Universitě v Corku v Irsku;
 • FICE z Bulharska;
 • Nadace Nobody’s Children z Polska;
 • Social Education Action z Řecka;
 • Estonské centrum pro lidská práva;
 • Asociace Family Child Youth z Maďarska;
 • L’Albero della Vita Cooperative Sociale z Itálie.

Na financování tohoto projektu se podílel program Základních práv a občanství Evropské unie.

sponzori-logo-EU

Aktuality projektu

Ve dnech 16. – 18. května 2016 pořádá Český helsinský výbor 2. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Seminář je určen všem profesionálům, kteří pracují s dětmi a chtějí lépe hájit jejich práva. Obsah semináře včetně vzdělávacích textů vznikl jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní. Více informací k projektu naleznete na našich stránkách zde. Program semináře ve formátu PDF naleznete zde. Účast není díky grantu z EU zpoplatněna. … Pokračovat ve čtení

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 uspořádal Český helsinský výbor 1. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 upořádal Český helsinský výbor první vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“ v rámci účasti ve dvouletém mezinárodním projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vyplňte tuto CAPTCHA. Děkujeme.