Děti vězněných rodičů

Děti vězněných rodičů

Hlavní cílem tohoto dlouhodobého projektu ČHV je zajištění kontaktu a podpora vazeb mezi konkrétními dětmi zejména z chudých rodin s jejich rodiči ve výkonu trestu prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici.

Český helsinský výbor kromě toho usiluje o systémové změny a to jak na straně podmínek výkonu trestu pro rodiče nezletilých dětí, tak na straně systému sociálně právní ochrany dětí odsouzených rodičů. ČHV mimo jiné nechal přeložit a vydal v roce 2008 publikaci „Maminka ve vězení“, která nenásilně informuje dítě o prostředí, kde se rodič nachází.

„Česká republika patří mezi země Evropské unie, které se problematice ochrany práv dětí odsouzených rodičů systematicky nevěnují.“

„Jedním se zásadních dosud neřešených problémů je skutečnost, že instituce, kde se nachází dětí odsouzených rodičů (dětské domovy, klokánky nebo pěstounské rodiny) nedostávají od státu dostatek financí, aby mohly zaplatit dětem cestu do věznice a zpět a umožnit dětem kontakt s matkou či otcem. Nezřídka se stává, že dítě pouze z důvodů chudoby nevidí rodiče řadu měsíců.“

Tento stav považujeme za nepřijatelný z hlediska ochrany práv dětí a mezinárodních lidskoprávních závazků ČR.“    

Lucie Rybová, ředitelka ČHV            

Proč trestáme i děti?

Dopady věznění rodičů na jejich potomky má mnoho smutných podob a charakterů. Zásadním problémem je náhle přerušený kontakt dítěte s rodičem. Dětem často nebývá jasně a dostatečně vysvětlena jejich nová situace, proto mívají strach o život a zdraví rodiče, dochází i k sebeobviňování se za jeho uvěznění.

Děti se musí často vyrovnávat se změnou životního prostředí, neboť po uvěznění rodiče žijí u příbuzných, ale často také v dětských domovech nebo v pěstounské péči. Tyto situace a další traumata, jež se s uvězněním rodiče pojí, mohou vést k opoždění nebo poruchám zdravého psychosociálního vývoje dítěte nebo k jeho psychické deprivaci.

Pro rodinné návštěvy vězňů jsou sice stanovena přesná pravidla, která nejsou ale vždy vstřícná k dětem a k jejich potřebám i okolnostem. Děti často cestují celý den, aby pak viděly matku/otce na tři hodiny. Ne vždy mohou děti s otcem či s matkou hovořit v důstojném prostředí. Ne vždy je jim adekvátně vysvětleno, kde se rodiče nachází a co to znamená pro jejich rodiče (že např. nemohou dítěti zavolat, když je smutné). Děti nemají adekvátní informace, proč jejich rodiče jsou vězněni, v jakých podmínkách žijí, a hlavně, zda se vrátí.

Chcete-li jakkoliv zejména finančně podpořit tento projekt prosím kontaktujte nás zde.

Aktivity projektu Děti vězněných rodičů byly v roce 2014, 2015 a 2016 podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Logo_MPSV_Rodina_color

Aktuality projektu

Dokument režisérky Zory Cejnkové z cyklu Rodinné křižovatky

Dokument režisérky Zory Cejnkové z cyklu Rodinné křižovatky upozorňuje na situaci rodičů, které od jejich dětí rozdělila mříž vězení. Příběh odsouzeného muže je bezútěšnou zprávou o nulové možnosti otce vidět se svým synem, pokud si to opatrovník jeho dítěte nepřeje. Dokument ukazuje i naději v podobě činnosti skupiny mediátorů z Českého helsinského výboru, kteří se snaží zprostředkovat setkávání vězněných rodičů a jejich dětí. Více na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102412465-rodinne-krizovatky/311294340070004-kdyz-je-tata-za-mrizemi/ … Pokračovat ve čtení

Asistované návštěvy dětí za rodičem pokračují

Dne 13. září 2016 a 1. listopadu 2016 proběhly skupinové návštěvy dětí ve věznici Světlá nad Sázavou, při kterých asistovali odborní pracovníci ČHV. V září a v listopadu proběhla také asistovaná návštěva tří dětí za matkou ve věznici Velké Přílepy. Poslední návštěva ve věznici Světlá v tomto roce proběhne dne 6. prosince 2016. Jménem všech dětí i jejich rodičů děkujeme všem individuálním dárcům i MPSV, kteří tyto návštěvy finančně či jinak podpořili. Šťastná shledání, … Pokračovat ve čtení

Zástupci ČHV prezentovali situací dětí s rodičem ve výkonu trestu na první odborné konferenci

Dne 22. listopadu 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila první odborné konference k problematice dětí s rodičem ve výkonu trestu pořádané spolkem Za Branou v Praze. Konference se zúčastnili  mimo jiné i zahraniční hosté z Velké Británie, kteří prezentovali řadu služeb, které pro děti a rodiny ve věznici zajištují včetně provozu  návštěvních center, kde s rodinami pracují a  poskytují jim informace.        Kromě shrnutí problémů, se kterými se děti s rodičem ve výkonu trestu … Pokračovat ve čtení

Dne 21. června 2016 úspěšně proběhla druhá asistovaná návštěva dětí ve věznici Velké Přílepy

ČHV dětem a jejich doprovodu zajistil a uhradil dopravu z dětského domova do věznice a zároveň zástupkyně ČHV Lucie Rybová děti doprovodila do věznice, kde jim asistovala během návštěvy. Návštěvy ve věznici v Přílepech se účastnily čtyři děti ve věku od 2 do 13 let a dvě odsouzené matky. Děkujeme pracovníkům ostrahy věznice za vlídnou asistenci dětem i doprovodu během vstupu do věznice a také vedení věznice za vstřícnost a pochopení pro … Pokračovat ve čtení

Asistované návštěvy dětí ve vězení pohledem zahraničních stážistů

The Czech Helsinki Committee (CHC) is a nongovernmental organization which main purpose is to monitor and to protect human rights, with a particular attention for vulnerable groups (children, elderly, minorities etc.). CHC is also working with children with parents.in prison and this issue is promoting as a member of the Children of Prisoners Europe (COPE) network. On 10 of May 2016, CHC organized the 2016’s second assisted visit for 15 … Pokračovat ve čtení

Zástupci ČHV se zúčastnili společného setkání zástupců neziskových organizací ve Světlé nad Sázavou

Dne 31. května 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila společného setkání zástupců všech spolupracujících neziskových organizací s pracovníky a s vedením věznice ve Světlé nad Sázavou. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce a diskuse nad možnostmi rozvoje spolupráce včetně nových projektů. Na konci setkání připravili pracovníci věznice pro návštěvníky výstavu vlastních výrobků a ručních prací odsouzených žen (např. dětské loutky, keramické vázy, vyšívané ubrusy či polštáře) a také zajistili velice hezký … Pokračovat ve čtení

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.