Využití internetu pro video návštěvy ve vězení

Vězeňská populace v ČR patří mezi dlouhodobě nejvyšší v EU, tj. více než 22 tis. osob. Z těchto čísel je zřejmé, že se tato situace dotýká velkého počtu dětí a rodin. Primárním cílem tohoto projektu je tedy posílit postavení a práva dotčených osob. Děti jsou od počátku uvěznění rodiče vystaveny náročným až traumatickým událostem, které mohou velmi negativně ovlivnit jejich vývoj.

Ač jsme v 21. století, je internet prostředkem, který se pro komunikaci odsouzených s vnějším světem absolutně nevyužívá. Internetové video návštěvy nemohou v žádném případě nahradit osobní kontakt, ale jsou rozhodně vhodnější alternativou pro komunikaci, než jsou stávající možnosti jako telefon nebo korespondence, jsou totiž zcela zdarma, jsou pro děti v 21. stol. mnohem bližší a atraktivnější, dítě nebo sourozenecká skupina mohou svého rodiče nejen slyšet, ale také vidět. Skype či jiná podobná platforma díky své nenáročnosti umožní a zajistí pravidelné kontakty tam, kde jsou kvůli financím nebo vzdálenosti do značné míry omezeny.

Cíl projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je připravit webovou platformu, která by umožnila využívat internet pro komunikaci mezi osobou, která se nachází ve výkonu trestu a jeho blízkými.  Webová platforma musí splňovat bezpečnostní požadavky Vězeňské služby ČR. Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu bude registrovaným rodinám zajištěn videorozhovor s odsouzeným, případně možnost nahrát vzkaz, fotografii, ale zároveň budou odsouzeným blokovány další možnosti využití internetu. Služba by měla být poskytována bezplatně.

Cílová skupina

Projekt je primárně zaměřen na děti vězněných, ale měl by napomoci všem blízkým vězněných rozšířit možnosti vzájemného kontaktu.

Aktivity

  • Vyjednávání s Generálním ředitelstvím VS ČR
  • Vyhledání partnera a vyjednávání o spolupráci v rámci technické realizace projektu
  • Oslovení a výběr nových klientů
  • Individuální konzultace
  • Zavádění video-rozhovorů do praxe

Termín realizace a místo projektu

Praha, věznice pro výkon trestu odsouzených žen
Prosinec 2012 – červen 2013

Realizace projektu byla podpořena programem

ReStart Česko – 1. cena.

Restart


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vyplňte tuto CAPTCHA. Děkujeme.