Podpora rozvoje a udržitelnosti Českého helsinského výboru

Cílem projektu je podpořit rozvoj kapacit a udržitelnost ČHV vytvořením strategického plánu na roky 2014-2016, který bude zahrnovat rovněž akční fundraisingový plán a PR plán. Vytvoření těchto dokumentů, které zřetelně vytyčí krátkodobé i dlouhodobé cíle organizace žadatele a následná realizace těchto plánů, povedou k získání větší finanční nezávislosti na grantech a přispějí tak k dlouhodobější stabilitě organizace a k důslednému naplňování jejího poslání. Cíl projektu bude dále naplňován prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců ČHV.

Období realizace
01.07.2013 – 31. 12. 2014

Místo realizace
Praha

Kontaktní osoba
Mgr. et Mgr. Lucie Rybová
ředitelka ČHV, právnička
257 221 142 nebo 777 220 503

logo OPPA


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vyplňte tuto CAPTCHA. Děkujeme.