Cesta k integraci: zvyšování právního povědomí Romů v Evropě

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím znalosti výchovy k lidským právům a aktivního občanství posílit a vybavit romskou komunitu, a to rozšířením přístupu k občanským kompetencím a tím k zaměstnání. Mezi naše další cíle patří poskytování celoživotního vzdělávání dospělým Romům, kteří potřebují zlepšit své klíčové dovednosti týkající se základních lidských práv a občanství, cesty k sociální a profesní integraci; dále pak podpora větších znalostí o intervenci v romských komunitách prostřednictvím zavedení školících iniciativ pro školitele; nebo vytvoření větší spolupráce a dialogu s romskými komunitami v Evropě.

Etapy projektu:

  • První etapa zahrnuje identifikaci relevantní literatury, politik a dokumentace, stávajících nástrojů, těch, které jsou v souladu s pozitivní akcí a těch, které nejsou. Na základě kritické analýzy předchozích dokumentů a nástrojů a analýzy potřeb romských komunit bude vytvořen prototyp.
  • Druhá etapa se zaměřuje na vytvoření příručky školitele, založené na know-how každého z partnerů.
  • Třetí etapou jsou zkoušky prototypů a způsobů instruktáže osob zapojených do jejich použití (školící instruktoři, dobrovolníci, veřejné instituce, romská komunita).
  • Ve čtvrté etapě proběhne dokončení finální verze vzdělávacích nástrojů a jejich tisk.
  • Další etapou bude samotné využití nástrojů: efektivní zavedení odborné přípravy do každé ze struktur konsorcia.
  • Závěrečnou etapou je komunikace o projektu, šíření a zpřístupňování nástrojů částečně v tištěném vydání, ale většinou přes internet (vytvoření specializovaných webových stránek).

Termín realizace projektu:    

1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Na projektu se podílí konsorcium tvořené 5 organizacemi:

Ligue des droits de l’homme  (LDH) – hlavní koordinátor projektu
Black and Ethnic Minorities infrastructures in Scotland (BEMIS)
Český helsinský výbor (ČHV)
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Association Européenne pour la défense des Droits de l´Homme (AEDH)

Kontaktní osoba
Mgr. et Mgr. Lucie Rybová
ředitelka ČHV, právnička
257 221 142 nebo 777 220 503

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuality projektu

Projekt na zvyšování právního povědomí Romů má nové webové stránky

„Cesta k integraci: zvyšování právního povědomí Romů v Evropě“ (INSEROM) – projekt, který Český helsinský výbor realizoval v letech 2013-2014  spolu s dalšími 4 organizacemi z různých evropských zemí má nyní své webové stránky a také profil na Facebooku či síti Twitter: Webové stránky projektu si můžete prohlédnout zde: http://www.inserom.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/inserom?ref=ts&fref=ts Twitter: https://twitter.com/InseromProject … Pokračovat ve čtení


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vyplňte tuto CAPTCHA. Děkujeme.