Monitorovací a analytická činnost

Naše monitorovací a analytické aktivity spočívají v kontinuálním sledování oblasti lidských práv a reagování na závažné události či kauzy.

Každoročně vydáváme Zprávu o stavu lidských práv v ČR, která hodnotí dodržování lidských práv v různých oblastech společenského života. Dále zveřejňujeme monitoring médií, který se zabývá projevy rasismu a diskriminace, a to i mimo České republiky. K závažným otázkám politického a společenského života se také vyjadřujeme formou stanovisek, komentářů, otevřených dopisů či výzev.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete jednotlivé výstupy naší monitorovací a analytické činnosti.

  • Zprávy o stavu lidských práv naleznete zde.
  • Monitoring médií naleznete zde.
  • Stanoviska jsou k dispozici zde.