Vzdělávání

Vzdělávací centrum Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor průběžně organizuje a nabízí tyto vzdělávací semináře

Ve dnech 16. – 18. května 2016 pořádá Český helsinský výbor 2. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Seminář je určen všem profesionálům, kteří pracují s dětmi a chtějí lépe hájit jejich práva. Obsah semináře včetně vzdělávacích textů vznikl jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Více informací k projektu naleznete na našich stránkách zde. Program semináře ve formátu PDF naleznete zde.

Účast není díky grantu z EU zpoplatněna.

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 uspořádal Český helsinský výbor 1. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 upořádal Český helsinský výbor první vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“ v rámci účasti ve dvouletém mezinárodním projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s omezenou svéprávností dle nového občanského zákoníku

Seminář je určen pro opatrovníky a pro pečující o osoby, které pro duševní poruchu či mentální postižení mají nebo mohou mít omezenou svéprávnost.

Cílem semináře je informovat a připravit opatrovníky na změny, které v oblasti úpravy svéprávnosti přináší nový občanský zákoník. Obsah kurzu je sestaven tak, aby poskytl základní informace a vzdělání nezbytné pro výkon funkce opatrovníka. Součástí vzdělávání je i problematika ochrany lidských práv a práv osob se zdravotním postižením.

Dvoudenní seminář (16 vyučovacích) hodin je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínkou získání certifikátu o jeho úspěšném absolvování je kromě účasti i složení závěrečné zkoušky formou testu.

Cena za jednu osobu je 1500 Kč včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty písemné podklady pro účastníky a drobné občerstvení. Předběžné termíny konání (při naplnění kapacity min. 7 účastníků) jsou tyto: duben, září, listopad a prosinec 2016.

V případě zájmu lze seminář zajistit i v místě sídla objednatele v termínu dle dohody.

Kontaktní osoba pro další informace: Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, .

Práva dětí s rodičem ve výkonu trestu

Jednodenní seminář se koná v rámci podpory realizace cílů projektu „Děti vězněných rodičů“. Více informací k projektu naleznete zde: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/deti-veznenych-rodicu/

Termín konání semináře v Praze (při naplnění kapacity min. 7 účastníků) je 14. listopadu 2016. V případě zájmu a potřeby lze seminář uspořádat i v místě sídla objednatele v termínu dle dohody.

Cena za jednu osobu je 1500 Kč včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty písemné podklady pro účastníky a drobné občerstvení.

Kontaktní osoba pro další informace či přihlášku: Mgr. et Mgr. Lucie Rybová,

Program semináře ve formátu PDF naleznete zde.

Odemykání práv dětí – posilování dovedností profesionálů, kteří hájí zájmy a práva dětí

Cílem zcela nového semináře je přispět ke zvýšení informovanosti profesionálů (pracovníků OSPOD, advokátů, soudců, pracovníků dětských domovů apod.) o současných trendech v oblasti hájení práv dětí, které reflektují práva dětí garantovaná Úmluvou OSN o právech dětí. Seminář je pro profesionály, kteří chtějí přispět k účinnější ochraně a naplnění práv a zájmů dětí v řízeních, která se dětí zásadně dotýkají (např. rozhodování o svěření do péče jednoho z rodičů, pěstounská péče, odebírání a umisťování dětí mimo rodinu).

Materiály ke školení vznikly v rámci dvouletého mezinárodního projektu „Odemykání práv dětí“.

První pilotní bezplatné semináře proběhnou v dubnu a v květnu 2016 v Praze. Kapacita je limitována na max. 22 osob.

V případě zájmu lze seminář zajistit v druhé polovině roku 2016 i v místě sídla objednatele v termínu dle dohody.

Kontaktní osoba pro další informace či pro zaslání předběžné přihlášky je:
Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, tel.: (+420) 257 221 142 nebo 602 646 940,