ČHV se připojil k dopisu členům vlády v rámci společné podpory poslaneckého návrhu novely zákona o České televizi a Českém rozhlase

Vážené členky a členové vlády,

obracíme se na Vás jako zástupci veřejnosti, abychom získali Vaši podporu pro poslanecký návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Demokratická společnost je neoddělitelně spjatá se svobodou projevu a svobodou médií. Zásadní je přitom zejména význam médií veřejné služby, která v České republice představují Česká televize a Český rozhlas. Tato média poskytují službu veřejnosti a veřejnost by měla být prostřednictvím televizní a rozhlasové rady garantem jejich nezávislosti. Nynější způsob výběru členů Rady ČT a Rady ČRo je ale příliš odvozen od aktuálního složení Poslanecké sněmovny, která členy rad vybírá, schvaluje a také může snadno odvolat.

Návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlase, který nyní předkládá skupina poslanců (tisk 965), chce tento stav změnit tak, aby se na výběru podílely kromě politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně rovněž tradiční společenské, občanské a profesní organizace reprezentující co nejširší spektrum veřejnosti.

Chceme Vás touto cestou ujistit, že tento návrh má naši plnou podporu. Jsme přesvědčeni, že zájem na zachování nezávislosti médií veřejné služby je i Vaším zájmem a že tento návrh podpoříte i při projednávání na půdě Vaší instituce.

 S úctou

 • Asociace ekologických organizací Zelený kruh
 • Asociace profesionálních divadel České republiky
 • Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
 • Česká konference rektorů
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • Česká rada dětí a mládeže
 • České centrum Mezinárodního PEN klubu
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Český filmový a televizní svaz – FITES, z. s.
 • Český helsinský výbor
 • Herecká asociace
 • Hospodářská komora České republiky
 • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
 • Platforma Svobodu médiím!
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Syndikát novinářů České republiky, z. s.
 • Unie – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR

Komentáře jsou zakázány.