ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru

Dne 13. června 2014 předsedkyně  Českého helsinského výboru Táňa Fischerová reagovala na zamítavou odpověď premiéra Sobotky se ve prospěch poškozených zaměstnankyň  jakkoliv angažovat, text odpovědi premiéra čtěte zde, a vyzvala dopisem ministra zahraničních věcí Lubomíra  Zaorálka, aby  se alespoň on ze své funkce  zasadil o smírné urovnání sporu bývalých dvou zaměstnankyň  rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa. Zaměstnankyně Snjezana Pelivanová a Anna Karapetianová, byly po mnoha letech služby s pozitivními hodnoceními jejich pracovních výkonů propuštěny na základě amerických pracovních zákonů a interních směrnic RFE/RL bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

Bývalé dvě zaměstnankyně Rádia Svobodná Evropa  si  stěžují na porušení  jejich základních lidských práv ze strany zaměstnavatele, který je propustil bez uvedení  důvodu, bez předběžného upozornění, bez udělení disciplinárních trestů v případě, kdyby byl k takovým trestům důvod, a dokonce bez vyplacení odstupného za odpracované roky, protože obě se odmítly písemně vzdát svého práva odvolat se k soudům.

Právní nárok, který vůči RFE/RL uplatňuje arménská občanka Anna Karapetianová, je v současné době u Ústavního soudu České republiky poté, co byl už šestkrát (!) posuzován soudy nižších instancí, které mají odlišné názory, zda jsou americké pracovní zákony kompatibilní s českým veřejným pořádkem a právním řádem a zda jsou tudíž aplikovatelné na území České republiky.

Zatímco Český helsinský výbor považuje americké pracovní zákony za nekompatibilní s požadavky pracovněprávních předpisů České republiky, je žádost ČHV adresovaná vládě České republiky skrze dopis ministru zahraničních věcí Lubomíru  Zaorálkovi žádostí o politickou a diplomatickou intervenci americkému partnerovi ve Washingtonu založena na skutečnosti, že uplatnění amerických pracovních zákonů ve vztahu k cizincům pracujícím pro americkou instituci v zahraničí (RFE/RL), nehledě na to, zda je tato instituce soukromá či nikoli, je zakázáno samotnými americkými zákony.

Propuštěná zaměstnankyně RFE/RL, chorvatská občanka Snjezana Pelivanová, se odvolala k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku a žaluje Českou republiku. Česká republika, jako země, která na svém území hostí americkou RFE/RL, je obviňována z toho, že nezajistila práva paní Pelivanové na zákaz diskriminace a spravedlivý soudní proces, což garantuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Kauza Pelivanové se přímo týká České republiky jako obžalovaného. Paní Pelivanová požádala oficiálně chorvatskou vládu o podporu její kauzy ve Štrasburku. Zatímco podstatou kauzy Pelivanová vs. Česká republika je pracovní politika americké instituce RFE/RL, působící v Praze, odpovědnost za tuto politiku včetně finanční náhrady je na České republice.

Celý dopis ČHV naleznete zde v české i anglické verzi ve formátu PDF.

Komentáře jsou zakázány.