ČHV dne 10. 5. 2016 zorganizoval druhou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Již podruhé v tomto roce měly děti, které jsou nyní umístěny v dětských domovech, výchovných ústavech nebo v pěstounských rodinách, možnost se setkat s jejich matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Oproti minulé návštěvě ve Světlé se nynějšího setkání s dětmi nově účastnily nově další tři matky a čtyři děti. Pracovníkům ČHV se v tomto termínu podařilo zprostředkovat kontakt celkem 14 dětem z různých částí ČR ve věku 4 až 16 let. V rámci setkání se současně uskutečnily konzultace s dalšími třemi ženami, které nemají kontakt s dětmi.

Asistovaná návštěva trvala celkem tři hodiny, během kterých si děti s matkami vyměnily řadu informací, například o jejich výsledcích ve škole či mimoškolních aktivitách. Díky sponzorským darům od individuálních dárců zajistil ČHV pro děti hračky, drobné občerstvení, sladkosti a společný oběd. Matky věnovaly pozornost tvůrčím schopnostem svých dětí, kdy většina z nich malovala pro svou maminku nějaký obrázek na památku. Již při druhé návštěvě bylo možné sledovat pozitivní efekt pravidelné organizace těchto setkání matek s dětmi. Motivace matek k tomu spatřit své dítě je vede k řádnému chování a touze začít nový život po návratu z výkonu trestu. Pro děti je pravidelný kontakt s jejich matkami přínosný pro jejich duševní vývoj.

Návštěvy se děti účastnily v doprovodu jejich vychovatelek z těchto zařízení: Dětský domov Hrotovice, Dětský domov Budkov, DD Boskovice, Dětský domov  Brno, Dětský domov Býchory, kterým současně děkujeme za spolupráci.

Další asistovaná návštěva dětí se uskuteční v červnu. Děkujeme všem individuálním dárcům i sponzorům z řad advokátních kanceláří, sociálním pracovníkům z dětských zařízení a samozřejmě  pracovníkům  věznice ve Světlé nad Sázavou, že tento projekt podporují. Více informací o projektu naleznete zde: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/deti-veznenych-rodicu/

Chcete-li pomoci rozvíjet tento projekt či zajistit financování tohoto projektu ( například formou zajištění dopravy dětí do věznice), informace najdete v tomto odkaze: http://www.helcom.cz/cs/podporuji-nas/

Komentáře jsou zakázány.