Chlapci Michalákové by se mohli učit česky. Styk s matkou ale bude nadále sporadický!

Kvůli případu Evy Michalákové, které norský úřad na ochranu dětí odebral dva syny, se setkali zástupci české a norské strany. Za Česko jednal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Výsledkem jednání je i příslib vyjednání možnosti výuky českého jazyka pro oba bratry, přičemž v češtině by mohla probíhat i setkání matky s dětmi. Norské úřady také ubezpečily, že v podobných případech většinou nedochází k adopci. Nejasná zůstává situace ohledně frekvence setkání matky s dětmi. Podle posledního rozhodnutí by je měla vídat jenom dvakrát do roka na patnáct minut. Podle norské strany přísná omezení styku jsou systémově v Norsku méně obvyklá a reflektují závažnost případu. Upozornili, že současná úprava styku je nastavena pravomocným rozhodnutím a k její změně může dojít v rámci probíhající revize případu. Norské orgány účastnící se nynějšího jednání uvedly, že do řízení nemohou zasahovat instančně.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/303543-chlapci-michalakove-by-se-mohli-ucit-cesky/

Komentáře jsou zakázány.