Český trh práce stále zažívá své vrcholné období

V druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v České republice dle VŠPS (definice ILO) nezaměstnáno na 118,2 tisíc osob. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla rekordně nízké hranice 2,2%.  Výsledky výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) potvrdily celkovou zaměstnanost 5,29 milionu osob, čímž tak druhé čtvrtletí roku 2018 přineslo další rekordní míru zaměstnanosti 74,7 % ve věkové skupině 15–64 let.
Výsledky výběrového šetření pracovních sil v domácnostech také ukazují na nárůst zaměstnanosti u těch, kteří pracují na zkrácený úvazek. Všechny údaje dokumentují rekordně vysokou poptávku podniků po pracovní síle, uvádí pravidelná čtvrtletní analýza trhu práce ČSÚ. Zopakoval se proto silný růst výdělků z 1. čtvrtletí 2018 a průměrná mzda meziročně opět nominálně vzrostla o 8,6 %. Reálný mzdový růst byl přitlumen inflací na 6,2 %. 

Podle evidence úřadu práce počet volných pracovních míst hlášených na konci července 2018 dosáhl hranice 310 tis., zatímco dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let bylo zaznamenáno na 210 tis. Podíl nezaměstnaných osob (počet v evidenci ÚP poměřený k obyvatelstvu) tak klesl na 3,1 %.  Vzrostl především počet zaměstnaných ve věku 65 let a více, kteří pracují na kratší úvazek. Důvodem je především to, že tlak na českém trhu nutil zaměstnavatele, aby začali nabízet flexibilní formy zaměstnání,

Regionální míra nezaměstnanosti byla nejvyšší v Moravskoslezském kraji (3,7 %) a dále v Ústeckém (3,6 %), zatímco nejnižší byla v Praze (1,1 %) a Jihočeském kraji (1,2 %).

Velký nárůst výdělků zaznamenaly obory, kde dominuje stát

Průměrná mzda (31 851 Kč) vzrostla ve 2. čtvrtletí 2018 nominálně ke stejnému období minulého roku o 8,6 %, v reálném vyjádření však nebyl mzdový růst tak patrný, mzdy aktuálně vzrostly o 6,2 %. Inflace (index spotřebitelských cen) se totiž vrátila na hodnotu připomínající spíše loňský rok – 2,3 %. Přesto byl takový reálný mzdový nárůst vyšší, než byly ty za celé období od 2. čtvrtletí 2007 do 4. čtvrtletí 2017.

Mzdový růst byl ve 2. čtvrtletí 2018 v jednotlivých odvětvích odlišný.  Nikde však nedošlo k meziročnímu nominálnímu nárůstu pod 6 %. Výrazně rostly výdělky v oborech, kde dominuje stát. Nejvíce se průměrná mzda zvýšila v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti, o 13,1 %. Dosáhla tak 28 142 Kč, což je 88 % celkového průměru za národní hospodářství. Druhý nejrychlejší mzdový růst najdeme ve vzdělávání (o 12,3 %) na 30 177 Kč, obdobný byl ve zdravotní a sociální péči (o 12,0 %) na 33 439 Kč, a o něco méně ve veřejné správě a obraně (o 11,2 %) na 36 349 Kč. Růst průměrné mzdy o více než 10 procent (10,1%) se projevil také v těžbě a dobývání, kde tak dosáhla 36 599 Kč.

Nejmenší meziroční mzdový nárůst byl zaznamenán v peněžnictví a pojišťovnictví, kde se mzdy zvýšily o 6,3 % na úroveň 58 594 Kč, což znamená nejvyšší mzdovou úroveň mezi odvětvími, a na druhém místě byly informační a komunikační činnosti, kde se průměrná mzda zvýšila o 6,1 % na 54 318 Kč.

V obchodě a opravách (velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel) vzrostla průměrná mzda o 7,6 % na 29 485 Kč. V průmyslových odvětvích byl mzdový růst 8,0 %, v zemědělství, lesnictví a rybářství poněkud méně (7,4 %).

Více na: https://socialnipolitika.eu/2018/09/na-ceskem-trhu-prace-pokracuje-vrcholne-obdobi-vzrostl-pocet-pracujicich-na-kratsi-uvazek-a-ve-veku-65-a-vice-let/

Komentáře jsou zakázány.