Tisková zpráva: Laureátem ceny PRIX Irene 2021 je Mikuláš Vymětal, evangelický farář a člen předsednictva ČHV

V prostorách Židovského muzea v Praze se dne 23.10.2021 konala konference na téma „Lidský rozhovor s překážkami“ pořádaná spolkem IRENE. Součástí konference je tradičně udílení ceny Prix IRENE a nejinak tomu bylo letos. Laureátem ceny udělované plénem spolku za činnost v oblasti společenského života za rok 2021 se stal Mikuláš Vymětal.

Historie spolku sahá do roku 1992, kdy vznikla organizace Nadace, tolerance a občanská společnost navazující svými aktivitami na Chartu 77. Cílem organizace byl zejména boj proti rasismu, antisemitismu a xenofobii a podpora míru mezi všemi skupinami lidí s důrazem na témata spojená s holocaustem. V letech 1995 – 2001 spolek úzce spolupracoval s Irene Bloomfield, britskou psychoterapeutkou a skupinovou analytičkou, která se mimo jiné zaměřovala na psychoterapii přeživších holocaustu. Po nečekaném odchodu Irene se její žáci rozhodli uctít její památku výroční cenou Prix IRENE udílenou jedincům, kteří svou činností přispívají k posilování míru mezi všemi lidskými skupinami, jako to činila celý svůj život Irene Bloomfield.

Prix IRENE je tak každoročně udílenou cenou osobnostem, které se snaží odstraňovat odlišnosti mezi skupinami, ať už z důvodu etnické, náboženské, sociální či generační rozdílnosti. Letošním laureátem Prix IRENE je Mikuláš Vymětal, a to pro svou činnost doma i v zahraničí, kde pomáhá znepřáteleným skupinám, aby k sobě našli cestu a smířili se. Je nám ctí, že Mikuláš je také členem předsednictva Českého helsinského výboru a k udělení prestižní ceny mu srdečně blahopřejeme. Věříme, že jeho trpělivost, úsilí a odhodlání budou nadále pomáhat znesvářeným táborům při hledání společné cesty. Laureátův inspirativní proslov přikládáme s jeho laskavým svolením k tiskové zprávě.

 

Václav Vlk, předseda, a předsednictvo

Českého helsinského výboru

 

Proslov při převzetí ceny Prix Irene ve formátu PDF najdete zde.

 

 

Komentáře jsou zakázány.