Český Helsinský výbor vybídl Parlament ke schválení Istanbulské úmluvy

Dne 18. 10. 2018 vyzval Český helsinský výbor Parlament, aby ratifikoval Istanbulskou smlouvu proti násilí na ženách.  V prohlášení pro ČTK uvedl, že odmítá snahy o zabránění ratifikace dokumentu. 

„Odpůrci reprezentují nedemokratické konzervativní pojetí žen jako podřízených mužům. Prevenci a trestání násilí označují za ´útok na tradiční podobu rodiny´, jako by k tradiční rodině patřilo násilí. Jako argument nehumánního přístupu používají náboženství,“ uvedla v prohlášení předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová.

Česká republika podepsala úmluvu v květnu 2016, dosud ji ale neratifikovala. Proti ratifikaci se postavili zástupci sedmi křesťanských církví a ve svém svatováclavském kázání se důrazně proti schválení postavil také katolický kněz Petr Piťha, na kterého následně česká ženská lobby podala trestní oznámení. Podle biskupů staví úmluva ženy a muže proti sobě.

Dopady úmluvy se snažil objasnit Úřad vlády, který v jednom z pořádaných seminářů uvedl, že úmluva nemá smazat biologické rozdíly mezi muži a ženami, ale ty společenské. Český helsinský výbor tento postup ocenil a uvedl jej jako příklad dobré spolupráce institucí a neziskového sektoru.

Více na:
https://www.farnoststararole.cz/aktuality/helsinsky-vybor-vyzval-18102018-parlament-k-ratifikaci-istanbulske-umluvy
http://www.christnet.eu/zpravy/29329/helsinsky_vybor_vyzval_parlament_k_ratifikaci_istanbulske_umluvy.url

Komentáře jsou zakázány.