Český helsinský výbor umožnil 18 dětem v náhradní rodinné péči kontakt s matkou ve vězení

Dne 21. dubna 2015 připravili a uskutečnili pracovnice Českého helsinského výboru již třetí asistovanou návštěvu pro děti, které mají matky ve výkonu trestu. Na asistované setkání dětí s matkami ve věznici Světlá nad Sázavou přijelo spolu s doprovodem odborných pracovníků (vychovatelů, etopedů, psychologů apod. ) celkem osmnáct dětí ve věku od 4 roků do 17 let z těchto zařízení: z Klokánku v Žatci, z Dětského domova Budkov, z Dětského domova Staňkov, z Dětského domova Boskovice, z DD Kašperské hory, z Dětského domova Hrotovice, z Dětského domova Tachov, z Výchovného ústavu Střílky a z Výchovného ústavu Místo.

Všechny děti, které na návštěvu přijely, se velmi na matky těšily. Několik dětí nevidělo svoji matku téměř rok, jiné se účastnily asistované návštěvy organizované ČHV na podzim minulého roku. Návštěva začala v 11 hodin a trvala do 14 hodin. Děti si s matkami povídaly o všem, co v současné době prožívají a co se stalo od doby, kdy se naposledy setkali. Některé, hlavně menší děti, si s maminkami hrály s hračkami, které ČHV zajistil, aby dětem i matkám pomohl překonat bariéry, které doba odloučení vytváří. Děti společně s matkami díky vstřícnosti věznice a za finančního přispění ČHV společně poobědvaly. Loučení bylo pro všechny hodně emotivní, ale snad se podaří, aby se děti s matkami opět brzy viděly.

Zajištění další návštěvy dětí nejen ve Světlé, ale v Praze-Řepích, v Rapotících, v Příbrami apod. nyní záleží pouze na tom, zda se nám podaří získat peníze na úhradu nákladů spojených s asistovanými návštěvami. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor pro rodinu) v letošním roce tuto tolik potřebnou aktivitu finančně nepodpořilo, a to nás velice mrzí hlavně kvůli dětem.

Největší náklady jsou spojené s odvozem dětí z různých dětských domovů do věznice a zpět. Věznice Světlá i další jsou totiž značně vzdálené od míst, kde jsou děti umístěny, a nelze tedy využívat pro dopravu dětí klasickou veřejnou dopravu (bus, vlak apod.). ČHV, který je neziskovou organizací, a získává finance pouze z dotací od státu či a z darů jednotlivců, nemá své vlastní auto a pronajímá pro tyto účely soukromé dopravce, kteří děti přivezou, pak na místě čekají a zase děti odvážejí zpět. Jen náklady na dopravu proto při této poslední asistované návštěvě 18 dětí a 12 dospělých osob přesáhly 30 000 Kč.

Pokud by se nám podařilo vyřešit problém s vysokými náklady na dopravu dětí, tak by se návštěvy mohly konat pravidelně a mohli bychom dětem zajistit kontakt s rodiči i v dalších věznicích, odkud se na nás nejen rodiče také obracejí. Každý, kdo se návštěv kdy zúčastnil, vidí, jak moc potřebné je pro děti udržet s rodičem kontakt. Děkuji proto všem, kteří se na této asistované návštěvě podíleli účastí, finančně či jinak.

Průběh návštěvy z pohledu dobrovolnice ČHV Pavly Vrbkové najdete zde.

Lucie Rybová, ředitelka ČHV

Dojmy účastníků návštěvy a první ohlasy dětí na návštěvu si můžete přečíst zde:

Jak jsme navštívili maminku ve vězení ve Světlé nad Sázavou

Návštěva proběhla 21. dubna 2015. Jeli jsme za mámou, bylo to pro nás jako bychom znovu pocítili mateřskou lásku.

Byli jsme strašně šťastní, maminka nám moc chyběla, potřebujeme ji, jsme ještě děti, které mateřskou lásku potřebují. Z mých sourozenců najednou sálala síla, bylo to jako by jim mělo vyskočit srdíčko radostí.

Určitě se zase těším na to, až mámu zase uvidíme, a doufám, že až vyjde z vězení, budeme zase jedna rodina – jenom my – máma a děti. Jsem ráda, že nám Helsinský výbor pomohl uskutečnit tuto návštěvu za mámou. Měli jsme smíšené pocity, byli jsme šťastní, na druhou stranu jsme věděli, že to štěstí je jen na chvíli a to moc bolelo.

Ve vězení jsme i obědvali všichni pospolu, to bylo super, ale nejlepší na tom bylo to slovo všichni zase dohromady, máma nás držela v náručí a my jsme plakali, ale ty slzy patřily jenom mámě.

Děkujeme Vám moc za toto umožnění setkání.

Děti XYZ,.

V Hrotovicích 21. dubna 2015 v 19.00 hod.

Komentáře jsou zakázány.