Český helsinský výbor intervenuje u ministrů ohledně udělování azylu čínským křesťanům

Předsedkyně ČHV Táňa Fischerová zaslala v uplynulém týdnu dopis ministru zahraničních věcí L. Zaorálkovi a také ministru vnitra M. Chovancovi  ohledně situace čínských křesťanů, kteří žádají o  azyl v České  republice.

O reakci obou ministrů budeme opět informovat na našem webu i facebooku.

Znění dopisu:

V Praze dne 12. srpna 2016

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s důvěrou jako organizace, která od osmdesátých let minulého století ve spojení s podobnými organizacemi z různých zemí sleduje a hájí občanské svobody a lidská práva.

Podle nám dostupných informací požádalo v České republice o asyl asi šedesát obyvatel Čínské lidové republiky, kteří mají uvádět jako důvod mimo jiné porušování svobody vyznání.

Rozumíme tomu, že podporujete rozvoj obchodních vztahů s Čínou. Jsme však pevně přesvědčeni, že základní ústavní principy otevřené, demokratické, pluralitní společnosti nesmí být cynicky obětovány ekonomickým zájmům. Proto Vás naléhavě žádáme, dohlédněte jako odpovědný politik na to, aby žádosti byly posouzeny příznivě.

Dovolujeme si připomenout, že obyvatelé Česka pronásledovaní komunistickým režimem mimo jiné i pro praktikování náboženství nacházeli v létech 1945 – 1989 pomoc ve svobodném světě. Dnes jsme to my, kdo máme morální povinnost poskytnout útočiště lidem, jejich práva jsou porušována.

  • S úctou
  • za Český helsinský výbor
  • Táňa Fischerová
  • Předsedkyně ČHV

Otevřený dopis je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře jsou zakázány.