Cenu Spravedlivý mezi národy získal in memoriam duchovní Václav Čermák. Pomáhal ukrývat židovské rodiny pronásledované za nacismu

 

Titul Spravedlivý mezi národy získal in memoriam československý evangelický duchovní Václav Čermák, který se tak stal 117. Čechem či Čechoslovákem, kterému stát Izrael udělil tento titul. Titul oceňuje občany nežidovského původu, kteří nezištně pomáhali za druhé světové války pronásledovaným obětem nacistického režimu.

Čermák byl oceněn se dvěma Slováky, Ľudovitem Repášem a Jánem Balciarem, za pomoc židům při Slovanském národním povstání v roce 1944. Izraelský památník obětí holocaustu udělil titul 12. dubna 2016. Cena byla převzata 27.února v Praze od izraelského velvyslance Daniela Merona Čermákovou dcerou Marii Čermákovovou.

Během pronásledování Židů a příslušníků odboje za slovenského povstání musely dvě židovské rodiny, Weisenbergerovi a Schönfeldovi, opustit své domovy v Prešově. Ľudovít Repáš, zaměstnanec prešovské radnice, jim zajistil falešné dokumenty a poslal je za Václavem Čermákem, baptistickým kazatelem v Klenovci. Čermák se postaral o obě rodiny – Weisenbergerovy, kteří nyní používají jméno Vašenko, pomohl ukrýt v Grlici a Schönfeldovy, nyní Váňovy, poblíž vlastního domova.

Později se všichni včetně těhotné Balciarovy ženy a několika dětí vydali hledat úkryt v horské chatě. Jejich řady později rozšířila ještě jedna Židovka, kterou vyhnali ti, kteří ji dosud ukrývali, protože místní německé komando vyhlásilo, že kdokoliv, kdo bude přistižen při napomáhání Židům, bude zastřelen i s celou rodinou. Čermák s Balciarem se však nezalekli ani tehdy a přijali ji pod svou střechu. Všech šest ukrývaných Židů se společně s jejich zachránci v chatě dožilo konce války.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/cenu-spravedlivy-mezi-narody-ziska-in-memoriam-duchovni-vaclav-cermak-pomahal-ukryvat-zidovske-rodiny-pronasledovane-za

Komentáře jsou zakázány.