Soudci odmítli návrh nové úpravy civilního procesního práva

Soudci zkritizovali návrh, který chtělo ministerstvo spravedlnosti použít při rekodifikaci civilního procesního práva. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala uvedl, že mu i dalším představitelům nejvíce vadí fakt, že si tvůrci návrhu nezpracovali důkladnou analýzu toho, co ve stávajícím procesu funguje … Pokračovat ve čtení

Alternativa pro Německo chce zmírnit svůj přístup k muslimům a uprchlíkům

Alternativa pro Německo (AfD) plánuje změnu svého přístupu k muslimům a uprchlíkům, aby se nestala předmětem sledování kontrarozvědky. Mládežnické organizace AfD a také některé její politiky již německá kontrarozvědka sleduje. Strana AfD se chce sledování kontrarozvědkou vyhnout z obav, že by strana … Pokračovat ve čtení

V České republice žije několik tisíc dětí v chudobě

V České republice žije několik tisíc dětí v exekuci. V mnoha případech se jedná o děti, jejichž rodiče se rovněž potýkajících s předlužeností. K vyřešení této problematiky chybí sociální bydlení i větší podpora sociální práce. Rozšiřující se chudoba je problémem pro celý sociální systém, i … Pokračovat ve čtení

Pozvánka: Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dne 30. listopadu 2018 se koná od 10.00 do 14.00 hodin Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kterou pod názvem „Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv“, pořádá Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR z.s.).  Konference … Pokračovat ve čtení

Pozvánka: Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací společenské odpovědnosti pořádají dne 4. prosince 2018 výroční konferenci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Večerní networkingové setkání. Konference proběhne v Akademii veřejného investování, Pařížská ulice 4, Praha  1. Dopolední … Pokračovat ve čtení

Pozvánka: Závěrečné setkání projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III

Dne 21. listopadu 2018 se bude od 9:30 hod. do 15:30 hod konat závěrečný seminář projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III“. Seminář proběhne v prostorách Domu národnostních menšin, Praha 2, ulice Vocelova 602/3. Cílem je představit … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Výzva Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci

Dne 19. listopadu 2018 se v Senátu PČR konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falung Gong páchané čínským režimem“. Jednání se zúčastnila i  ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která přítomné … Pokračovat ve čtení

Soudci varovali před dalším selháním justičního systému kvůli hromadným žalobám

Soudci varovali před dalším selháním justičního systému, které by mohlo být způsobeno nepromyšleným zavedením zákona o hromadných žalobách. Soudní funkcionáři Luboš Dörfl a Jiří Grygar vidí na systému hromadných žalob pozitivum v tom, že se soudy budou zabývat organizovaným a definovaným … Pokračovat ve čtení

Ombudsmanka upozorňuje na nedostupnost sociálního bydlení

Ombudsmanka upozornila na nedostupnost sociálního bydlení v některých městech České republiky.  Stalo se to tak v souvislosti s případem z Ústí nad Labem, kdy byly matce odebrány dvě děti, se kterými dočasně žila v garáži. K tomuto přitom nemuselo vůbec dojít, kdyby mělo město k dispozici … Pokračovat ve čtení

Hromadné žaloby jako realita současného vyspělého práva

Návrh paragrafového znění zákona o hromadných žalobách má být vládě předložen v březnu roku 2019. Podoba návrhu zákona o hromadných žalobách byla ale částečně upřesněna během sympozia, které se konalo dne 14. listopadu 2019 s JUDr. Anežkou Janouškovou z oddělení civilního práva legislativního … Pokračovat ve čtení

Spolupráce ombudsmanů při řešení žádosti o dávky

Na ombudsmanku se obrátila rodina, která měla problémy při vyřizování rodinných dávek. Matka žije s dětmi v ČR a je na rodičovské dovolené, otec dětí pracuje v Rakousku. Dávky na děti má v takovém případě vyplácet rakouský stát, protože podle koordinačních nařízení platí, že když otec dítěte vykonává … Pokračovat ve čtení

Participace občanů při přípravě statistické zprávy o českém soudnictví

Statistická zpráva je důležitým předmětem pro hodnocení stavu českého soudnictví, jelikož poskytuje veřejnosti statistická data, která znázorňují vývoj českého soudnictví a yumožňují detailní náhled na fungování české justice prostřednictvím statistik. Ministerstvo spravedlnosti chce proto vyzvat českou veřejnost, aby se na … Pokračovat ve čtení