Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí

Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, … Pokračovat ve čtení

Ústavy nejsou udržitelné. Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí

Dne 6. 5. 2020 vyzvala Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi Aliance pro individualizovanou podporu, Platforma pro sociální bydlení a Asociace vzdělavatelů ASVSPS v otevřenému dopise ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ke změně systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o … Pokračovat ve čtení

75 let od porážky německého nacismu: Počty zavražděných Romů nejsou dodnes jasné. Někteří uvádějí 300 tisíc, další až milion romských obětí

Genocida Romů během druhé světové války, která skončila před 75 lety, 8. května, je tématem, jež bylo u nás několik desítek let značně opomíjené. Celkový počet romských obětí býval nejčastěji v počtu asi půl milionu zavražděných. Tento odhad, jenž vznikl … Pokračovat ve čtení

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc jednoduše a on-line

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit … Pokračovat ve čtení

Asociace organizací v oblasti vězeňství zřídila Linku spolupráce

Praha 23. 4. 2020 – Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) přes své členské organizace provozuje každé pondělí a středu Linku spolupráce určenou především pracovníkům věznic, kteří připravují vězněné osoby na propuštění. V současnosti je v ČR uvězněno téměř 21 000 osob, které … Pokračovat ve čtení

Prevence je třeba v případě obětí domácího násilí i v pomoci ohroženým rodinám s dětmi

Na tiskové konferenci v budově Úřadu vlády upozornila zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková na mimořádný dopad koronavirové pandemie na rodiny i na složitost, kterou tato pandemie způsobuje obětem domácího i sexuálního násilí, chtějí-li vyhledat pomoc. Specializované služby, intervenční centra … Pokračovat ve čtení

Zmocněnkyně pro lidská práva ocenila nezastupitelnou roli neziskových organizací v boji s COVID-19 a vyzvala i k jejich podpoře

V posledních dnech nám neziskový sektor ukazuje, jak důležitá a nezastupitelná je v naší společnosti jeho role. To snad je nyní jasné i těm jeho největším kritikům. Nejrůznější neziskové organizace, od těch nejmenších po ty největší, byly schopné pružně zareagovat … Pokračovat ve čtení

Ombudsman vyzval premiéra k postupu proti neprofesionalitě Ministerstva pro místní rozvoj při přípravě stavebního zákona

Ombudsman se obrátil na předsedu vlády s ohrazením proti nestandardnímu a nepředvídatelnému postupu Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s návrhem stavebního zákona. K této výzvě se připojila i další připomínková místa. Stavební zákon patří k nejzásadnějším veřejnoprávním předpisům dopadajícím na obrovské množství subjektů a podle ombudsmana nelze k jeho přípravě … Pokračovat ve čtení

Vláda při uvolňování restrikcí zapomněla na církve. Duka chce kostely otvírat postupně

Plán uvolňování restrikcí, který dne 14. 4. 2020 představila vláda, se nezmiňoval o náboženských akcích, jako jsou například bohoslužby. Nyní náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zřejmě přichystá vlastní plán, jak povolit mše, bude na něm spolupracovat s kardinálem Dominikem Dukou. Po vypuknutí … Pokračovat ve čtení