Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy

Zcela nový program Norských fondů s názvem „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ byl oficiálně zahájen na konferenci dne 14. března 2019 v Praze. Během programového období Norských fondů 2014 – 2021 bude mezi žadatele o … Pokračovat ve čtení

Vláda schválila navrhované zvýšení pracovních odměn pro odsouzené

Finanční problémy, zadluženost a nedostatek finančních prostředků odsouzených brání tomu, aby po propuštění z vězení začali vést běžný život. Ministerstvo spravedlnosti proto navrhlo zvýšení pracovních odměn odsouzených tak, aby byly co nejvíce navázány na minimální mzdu. Vláda navýšení odměn schválila. Odsouzení … Pokračovat ve čtení

Pozvánka na konferenci Equal Pay Day 2019

Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.   Organizace Business & Professional Women CR na to upozorňuje již 10 let prostřednictvím dvoudenní konference přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v … Pokračovat ve čtení

Pozvánka na diskuzi k Istanbulské Úmluvě – „Istanbul Convention as a Hostage of Populism“

Anglo-americká univerzita ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů pořádají diskuzi v anglickém jazyce na téma “Istanbul Convention and International Treaties as a Hostage of Populism”. Konference se bude konat ve středu 27. března 2019 v 16:00 na Anglo-americké univerzitě v místnosti číslo 2.07. Istanbulská … Pokračovat ve čtení

Návrh zákona o hromadných žalobách míří do meziresortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k připomínkám dlouho očekávaný návrh zákona o hromadných žalobách. Jde o přelomovou změnu v občanském soudním řízení, která přispěje k efektivitě a hospodárnosti soudního projednávání civilních sporů. Cílem tohoto zákona je zavést ucelenou a komplexní právní úpravu, která usnadní vymáhání … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo spravedlnosti chce podpořit častější ukládání peněžitých trestů

Ministerstvo spravedlnosti předložilo začátkem března Legislativní radě vlády návrhy novel trestního zákoníku, trestního řádu a některých dalších předpisů, jejichž cílem je podpořit ukládání peněžitých trestů. Dosavadní praxe totiž ukázala, že peněžité tresty nejsou ukládány v dostatečné míře. Peněžitý trest přitom může … Pokračovat ve čtení

Poslanci na zasedání schválili nové úpravy znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti

Poslanci na svém zasedání schválili dvě velmi důležité právní normy: návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Obě úpravy mají přinést zkvalitnění znalecké a překladatelské činnosti.  Za jednu ze … Pokračovat ve čtení

Spor o nezletilé dítě: Na základě rozhodnutí soudu nesmí matka své dítě vůbec vídat

Společnost pro právní stát zpochybňuje rozhodnutí soudu, kvůli kterému nesmí matka své dítě vůbec vídat. Spolek tvrdí, že se s velkou pravděpodobností jedná o trestnou činnost páchanou v organizované skupině. Matka navíc disponuje zvukovým záznamem dokazujícím, že otec je v … Pokračovat ve čtení