Český helsinský výbor se připojuje k výzvě proti kriminalizaci aktivit Food Not Bombs – rozdávání jídla všem

Petici lze podepsat zde: https://www.petice.com/vyzva_proti_kriminalizaci_aktivit_food_not_bom Níže současně zveřejňujeme text autora petice Jana Horáka: Ostravská skupina Food not Bombs rozdává každou neděli jídlo až šesti desítkám mužů a žen na prostranství před vítkovickým nádražím. Všichni její členové a členky tak činí … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud potvrdil ústavnost oprávnění vyšších soudních úředníků rozhodovat o zastavení exekuce

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) zamítlo návrh Okresního soudu v Liberci na zrušení § 11 písm. g) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona … Pokračovat ve čtení

Ke kumulaci výkonů trestů odnětí svobody

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti proti rozhodnutím o vykonání podmíněně odloženého trestu odnětí svobody. Jednalo se o stěžovatele, který byl opakovaně podmíněně odsuzován za trestnou činnost související s jeho závislostí na drogách. Nejdříve byl … Pokračovat ve čtení

Ustanovení vylučující soudní přezkum rozhodnutí, na základě kterého nebylo uděleno státní občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu, je ústavně konformní

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítlo návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. Nejvyšší správní soud podal návrh na zrušení předmětného ustanovení v … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Městská policie šikanovala člena předsednictva ČHV, který se zastal ženy sedící ve stanici metra

Dne 6. srpna 2019 byl člen předsednictva ČHV Rudolf Vévoda svědkem situace, kdy se dva strážníci Městské policie Praha 1 nevhodně chovali ke starší ženě – cizince, která uváděla ukrajinskou státní příslušnost (věk kolem 70 let), seděla v prostoru nástupiště metra … Pokračovat ve čtení

I při prohlídce prostor, v nichž vykonává advokacii více advokátů, musí obecné soudy chránit advokátní tajemství

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a ve vztahu ke třem stěžovatelům – advokátům zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Dále konstatoval, že krajské státní zastupitelství … Pokračovat ve čtení

Happening v Praze před kostelem připomněl dětské oběti romského holocaustu

V noci z 2. na 3. srpna 1944 zavraždili nacisté v plynových komorách koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka téměř 2 898 Romů a Sintů. Celkový počet obětí romského holocaustu se jen stěží odhaduje. Někteří byli zavražděni v jiných koncentračních táborech, další … Pokračovat ve čtení

Ministr zdravotnictví se zúčastnil jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a … Pokračovat ve čtení

Tragickým případům násilí na ženách lze zabránit, zaznělo na setkání s médii k Istanbulské úmluvě

Českou republiku čeká v nejbližších měsících projednávání ratifikace Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulské úmluvy. Tato mezinárodní lidskoprávní úmluva čelí ale mnoha dezinterpretacím, které znemožňují racionální diskusi. Odbor rovnosti žen a mužů … Pokračovat ve čtení

První romská internetová televize ROMEA TV odvysílá konferenci i pietní akt v přímém přenosu

Slavnostní ceremoniál 2. srpna přímo v bývalém nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi pořádá Centrální rada německých Sintů a Romů, Sdružení Romů v Polsku ve spolupráci s muzeem v Osvětimi. Letos se 75. výročí zúčastní pamětníci, přeživší, jejich příbuzní, zástupci vlád … Pokračovat ve čtení

Konference a pietní akt u příležitosti Památného dne romského holocaustu

U příležitosti Památného dne romského holocaustu se uskuteční mezinárodní konference, která se bude zabývat prezentací paměti Romů v umění a kultuře, zdroji a formou uchovávání romské paměti a jejich výkladem a také bojem proti anticiganismu. Konference se uskuteční 1. srpna … Pokračovat ve čtení

Rada vlády pro lidská práva schválila priority na období 2019- 2023 a zřídila pracovní skupinu pro lidská práva a moderní technologie

Rada dne 27. května 2019 projednala a schválila své priority na léta 2019 – 2023. Mezi mnohými lidskoprávními tématy zvolila následující hlavní témata, kterými se bude společně se svými výbory věnovat v následujících letech: Ochrana práv osob ohrožených chudobou a … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví schválilo devět dotací na podporu mobilní specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět  žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta bude u vybraných poskytovatelů po dobu 36 měsíců … Pokračovat ve čtení

Podle Ústavního soudu policie porušila práva matky, když ji neumožnila nahlédnutí do spisu ztraceného dítěte

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a konstatoval, že sdělením Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy bylo porušeno právo stěžovatelky na ochranu rodičovství a rodiny dle čl. 32 odst. 1 Listiny základních … Pokračovat ve čtení