Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k Bělorusku

S obavami sledujeme události v Bělorusku, zejména násilné policejní zásahy proti pokojným demonstracím. Prezidentské volby v Bělorusku opakovaně nebudí důvěru. Kandidáti na prezidenta neměli rovný přístup k médiím a dva z nich dokonce byli před volbami uvězněni. Pozorovatelé z Evropské unie nebyli … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud rozhodl o právu poškozeného na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v … Pokračovat ve čtení

Rozpoznat neetické jednání soudce není vždy jednoduché. Otevřený soubor etických dilemat soudce může být užitečnou pomůckou

Soudcovská unie na svých internetových stránkách v nedávné době zveřejnila Otevřený soubor etických dilemat soudce. Obecné principy shrnuté v Etickém kodexu z roku 2005 dostaly výrazně konkrétnější podobu. Nejen soudce, ale také veřejnost, může mít právě díky Souboru dilemat lepší představu o tom, v jakých situacích může … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k chování v přímořských oblastech. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nemění

Po pravidelném vyhodnocení dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zůstává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 neměnný. Z evropských zemí v něm ani nadále nefiguruje Rumunsko, které zůstává červené. Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravilo doporučení pro české … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů

Koncepce urgentní péče v ČR se nadále rozvíjí. Po podpisu Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami nyní resort přichází s metodickým pokynem pro jejich zřízení a … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor podporuje Výzvu JDI k ukončení budování velkokapacitních ústavů a za rozšíření nabídky komunitních služeb. Přidejte se k nám!

V Česku přetrvává zastaralý systém sociálních služeb, stojící na převážně velkokapacitních ústavech. Je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektuje jejich potřeby a práva zaručené zákony. Usilujeme o změnu a víme, že je možná. V Česku totiž máme … Pokračovat ve čtení

Úřad práce nepřiměřeně sankcionoval uchazeče vyřazením z evidence o zaměstnání, a ten přišel o rentu za pracovní úraz

Úřad práce vyřadil z evidence uchazeče o zaměstnání, který kvůli skončeným úředním hodinám nahlásil neschopenku od lékaře až druhý den ráno. Muž však kvůli tomu přišel o rentu po vážném pracovním úrazu. Podle zástupkyně ombudsmana úřad nepřihlédl ke specifickým okolnostem případu ani ke skutečnosti, že nešlo o účelové a úmyslné vyhýbání … Pokračovat ve čtení

Čtěte reakci MPSV na otevřený dopis Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), jejíž cíle Český helsinský výbor jednoznačně podporuje

Signatáři výzvy v čele s JDI se shodli, že oceňují vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, že si nepřeje, aby lidé žili v ústavech, nicméně že její kroky k tomu stále nesměřují. Celá odpověď MPSV zde http://jdicz.eu/odpoved-ministryne-jany-malacove-na-otevreny-dopis-ze-dne-6-5-2020/ … Pokračovat ve čtení

Co dělá MPSV potažmo ČR pro zrušení velkokapacitních pobytových služeb tzv. deinstitucionalizaci?

Níže text dopisu Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI) ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové  ohledně dosavadního průběhu  transformace pobytu sociálních služeb a zapojování uživatelů sociálních služeb do rozhodovacích procesů. Vážená paní ministryně, obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR. V České republice … Pokračovat ve čtení

Pražská Ústřední vojenská nemocnice významně posílila kapacity odběrových míst v souvislosti s covid-19

Celkem tři odběrová stanoviště v areálu ÚVN jsou určena zejména pro osoby, které přijdou s žádankou od lékaře nebo krajské hygienické stanice, přijít ale mohou samozřejmě i samoplátci. Objednat se je možné také on-line. Odběry probíhají ve všední dny mezi 8. a … Pokračovat ve čtení

Ombudsman se zastal nevidomého kvůli formalisticky uložené pokutě

Úřady podle ombudsmana v rozporu se zákonem uložily pokutu za neoprávněné parkování na místě vyhrazeném pro osoby s postižením ženě, která vozem převážela svého nevidomého manžela. Ten je držitelem platného průkazu ZTP/P, auto řádně označil parkovacím průkazem, ale ani on, ani jeho žena si … Pokračovat ve čtení

Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů. Lidé se mohou dále obracet na specializované krizové linky

Po téměř třech měsících fungování ukončilo Ministerstvo zdravotnictví provoz linky první psychické pomoci. Linka byla zřízena 25. března v rámci celostátní infolinky 1212, volající se na ni mohli dovolat přes volbu 5. Za dobu svého trvání vyřídili intervenční pracovníci více něž … Pokračovat ve čtení