Tisková zpráva: Výzva k jednání o změnách v oblasti zaměstnanosti a příjmů

Vážení zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky a sociálních partnerů, v souvislosti s nadcházející ekonomickou recesí a očekávaným nárůstem nezaměstnanosti se na Vás jako zástupci občanského sektoru obracíme s výzvou k zahájení diskuze o potřebných změnách … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k Bělorusku

S obavami sledujeme události v Bělorusku, zejména násilné policejní zásahy proti pokojným demonstracím. Prezidentské volby v Bělorusku opakovaně nebudí důvěru. Kandidáti na prezidenta neměli rovný přístup k médiím a dva z nich dokonce byli před volbami uvězněni. Pozorovatelé z Evropské unie nebyli … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud rozhodl o právu poškozeného na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v … Pokračovat ve čtení

Rozpoznat neetické jednání soudce není vždy jednoduché. Otevřený soubor etických dilemat soudce může být užitečnou pomůckou

Soudcovská unie na svých internetových stránkách v nedávné době zveřejnila Otevřený soubor etických dilemat soudce. Obecné principy shrnuté v Etickém kodexu z roku 2005 dostaly výrazně konkrétnější podobu. Nejen soudce, ale také veřejnost, může mít právě díky Souboru dilemat lepší představu o tom, v jakých situacích může … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k chování v přímořských oblastech. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nemění

Po pravidelném vyhodnocení dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zůstává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 neměnný. Z evropských zemí v něm ani nadále nefiguruje Rumunsko, které zůstává červené. Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravilo doporučení pro české … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů

Koncepce urgentní péče v ČR se nadále rozvíjí. Po podpisu Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami nyní resort přichází s metodickým pokynem pro jejich zřízení a … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor podporuje Výzvu JDI k ukončení budování velkokapacitních ústavů a za rozšíření nabídky komunitních služeb. Přidejte se k nám!

V Česku přetrvává zastaralý systém sociálních služeb, stojící na převážně velkokapacitních ústavech. Je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektuje jejich potřeby a práva zaručené zákony. Usilujeme o změnu a víme, že je možná. V Česku totiž máme … Pokračovat ve čtení

Úřad práce nepřiměřeně sankcionoval uchazeče vyřazením z evidence o zaměstnání, a ten přišel o rentu za pracovní úraz

Úřad práce vyřadil z evidence uchazeče o zaměstnání, který kvůli skončeným úředním hodinám nahlásil neschopenku od lékaře až druhý den ráno. Muž však kvůli tomu přišel o rentu po vážném pracovním úrazu. Podle zástupkyně ombudsmana úřad nepřihlédl ke specifickým okolnostem případu ani ke skutečnosti, že nešlo o účelové a úmyslné vyhýbání … Pokračovat ve čtení

Čtěte reakci MPSV na otevřený dopis Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), jejíž cíle Český helsinský výbor jednoznačně podporuje

Signatáři výzvy v čele s JDI se shodli, že oceňují vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, že si nepřeje, aby lidé žili v ústavech, nicméně že její kroky k tomu stále nesměřují. Celá odpověď MPSV zde http://jdicz.eu/odpoved-ministryne-jany-malacove-na-otevreny-dopis-ze-dne-6-5-2020/ … Pokračovat ve čtení

Co dělá MPSV potažmo ČR pro zrušení velkokapacitních pobytových služeb tzv. deinstitucionalizaci?

Níže text dopisu Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI) ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové  ohledně dosavadního průběhu  transformace pobytu sociálních služeb a zapojování uživatelů sociálních služeb do rozhodovacích procesů. Vážená paní ministryně, obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR. V České republice … Pokračovat ve čtení

Pražská Ústřední vojenská nemocnice významně posílila kapacity odběrových míst v souvislosti s covid-19

Celkem tři odběrová stanoviště v areálu ÚVN jsou určena zejména pro osoby, které přijdou s žádankou od lékaře nebo krajské hygienické stanice, přijít ale mohou samozřejmě i samoplátci. Objednat se je možné také on-line. Odběry probíhají ve všední dny mezi 8. a … Pokračovat ve čtení

Ombudsman se zastal nevidomého kvůli formalisticky uložené pokutě

Úřady podle ombudsmana v rozporu se zákonem uložily pokutu za neoprávněné parkování na místě vyhrazeném pro osoby s postižením ženě, která vozem převážela svého nevidomého manžela. Ten je držitelem platného průkazu ZTP/P, auto řádně označil parkovacím průkazem, ale ani on, ani jeho žena si … Pokračovat ve čtení