Apolena Rychlíková: Na co budou vzpomínat jejich děti?

“Už nejsme v situaci, kdy je možné k projevům anticikanismu a rasismu taktně mlčet. Každý si volí své priority, ale dokáže-li se tu elita zmobilizovat k varování před hrozbami z minulosti, snad by mohla mluvit i o těch současných.”

Celý článek A. Rychlíkové, který uveřejnil Deník Referendum naleznete zde:

http://denikreferendum.cz/clanek/15873-na-co-budou-vzpominat-jejich-deti

Komentáře jsou zakázány.