Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností za rok 2017 a predikce na další období

Česká ekonomika dosáhla v roce 2017 mnohem většího růstu než v roce 2016. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 % a dosáhl tak druhého nejvyššího růstu od roku 2007. Za úspěšným hospodářským růstem stála především silná domácí poptávka, tvorba hrubého kapitálu a příspěvek zahraniční poptávky. Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 4,0 %.

Největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy; průměrná nominální měsíční mzda v národním hospodářství (na přepočtené počty zaměstnanců) dosáhla úrovně 29 504 Kč a její meziroční dynamika růstu se zvýšila o 3,3 p. b. na 7,0 %; po zohlednění nárůstu cenové inflace došlo k posílení reálné úrovně průměrné mzdy o 4,4 %, což je nejvyšší nárůst od roku 2003 (ve srovnatelném období).

Celkový objem sociálních příjmů dosáhl částky 509,2 mld. Kč a převýšil skutečnost stejného období roku 2016 o 16,3 mld. Kč (o 3,3 %). Zvýšily se příjmy občanů z dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na péči, u ostatních druhů sociálních dávek byl zaznamenán pokles. Průměrná výše (samostatně vypláceného) starobního důchodu vzrostla meziročně o 3,4 % na 11 826 Kč.

Meziroční průměrný růst spotřebitelských cen (cenové inflace) dosáhl 2,5 %, domácnostem důchodců rostly životní náklady nižším tempem (o 2,2 %). Meziroční harmonizovaný index spotřebitelských cen, který je využívaný pro potřeby mezinárodního srovnání, činil v ČR v ročním průměru 102,4 %, což bylo o 0,7 p. b. více než průměr 28 členských zemí EU a o 1,8 p. b. více než v roce 2016.

Celkový objem půjček domácností u bank se meziročně zvýšil o 110,0 mld. Kč a dosáhl tak ke konci minulého roku 1 529,9 mld. Kč; rozhodující část nadále představovaly hypoteční a jiné úvěry na bydlení.
Odkaz na celou analýzu vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2017 a predikce na další období  lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci „Příjmy a životní úroveň“.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33412/TZ_-_Analyza_vyvoje_prijmu_a_vydaju_domacnosti_za_rok_2017_a_predikce_na_dalsi_obdobi.pdf

Komentáře jsou zakázány.