Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) hodnotí rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii

Hodnocení agentury FRA se zabývá dopadem rámcového rozhodnutí na práva obětí zločinů z nenávisti, včetně rasismu a xenofobie.

Celý dokument (anglicky) je k dispozici ZDE.

 

Komentáře jsou zakázány.