63. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vede českou delegaci, která v neděli odletěla do New Yorku na pravidelné zasedání Komise OSN pro postavení žen. Během své účasti na této mezinárodní události, která bude probíhat ve dnech 11. – 22. března 2019, vystoupí s národním projevem, zúčastní se několika odborných seminářů a setká se také s ministerskými zahraničními kolegy.

Tématem letošního 63. zasedání, které je globální platformou pro hodnocení pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů, je sociální ochrana a přístup k veřejným službám. „Problematiku rovnosti žen a mužů je třeba si neustále připomínat. Obzvláště s ohledem na to, že Česká republika patří k zemím EU, kde jsou největší rozdíly v odměňování, a ženy, které pobírají starobní důchod, jsou následkem systémových nespravedlností vystaveny až 3,5x většímu riziku pádu pod hranici chudoby. Účast na zasedání Komise OSN pro postavení žen považuji za zásadní příležitost pro načerpání inspirace, jak tyto problémy efektivně řešit,“ říká ministryně Maláčová.

Ve stejný den se ministryně zúčastní ministerského kulatého stolu k příkladům dobré praxe v oblasti zajištění sociální ochrany, veřejných služeb a zhodnocení neplacené péče a práce doma. Dále bude prezentovat postoje a příklady dobré praxe České republiky i na dalších četných ministerských setkáních. Součástí jejího programu bude také účast na jednání ministrů Strany evropských socialistů pro rovnost žen a mužů.

 V režii České republiky se zde budou konat dva semináře. Jeden z nich, pořádaný mimo jiné také Ministerstvem práce a sociálních věcí, se zaměří na téma rodinné péče a jejích dopadů na ženy a muže. Druhý ze seminářů se bude zabývat tématem práce s mládeží v kontextu partnerského a sexuálního násilí. 

Zasedání Komise OSN pro postavení žen se pravidelně účastní přes 8 tisíc delegátů a delegátek, včetně přibližně 80 ministrů a ministryň. Jedná se o jedno z nejprestižnějších a nejdůležitějších zasedání, která každoročně v rámci OSN probíhají.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35199/TZ_-_Ministryne_Malacova_vede_v_New_Yorku_ceskou_delegaci_na_63._zasedani_Komise_OSN_pro_postaveni_zen.pdf

Komentáře jsou zakázány.