5. ročník programu Spolu až dokonce oslovuje zájemce o rozvoj paliativní medicíny

V rámci 5. ročníku programu „Spolu až do konce“, který je zaměřen na paliativní péči, oslovuje nadační fond Avast zájemce o rozvoj paliativní medicíny, kteří budou moct získat prostřednictvím této výzvy finanční zdroje či zkušenosti. Cílem celého tohoto programu je podpořit vznik center excelence paliativní péče v nemocnicích a hospicích a dostávat koncept paliativní péče do podvědomí veřejnosti. Prostřednictvím programu bylo již rozděleno 100 milionů korun. Pomocí těchto financí se podařilo například založit specializované týmy či otevřít první ročník stipendijního programu pro 21 odborníků.

Jedním z cílem výzvy je dodat odvahu a potřebné zázemí nemocnicím a hospicům s již fungujícím paliativním týmem, aby se mohly stát centry excelence. Paliativní týmy byly v nemocnicích s pomocí Nadačního fondu Avast zakládány od roku 2016.

Dalším krokem je vznik pracovišť, které se kromě péče samotné budou věnovat také mezinárodní spolupráci, budou vytvářet programy vzdělávání, věnovat se výzkumu a podporovat tak méně rozvinuté subjekty.

Obsahem výzvy jsou i další dvě oblasti zaměřené na iniciaci a počáteční rozvoj paliativní péče a sdílení znalostí v rámci partnerských projektů. Nemocnice, kde program paliativní péče nebyl Nadačním fondem Avast dosud podpořen, mohou žádat o prostředky na vybudování či rozvoj multidisciplinárních paliativních týmů.

Posledním cílem výzvy je podnítit spolupráci organizací, ať už se jedná o zdravotnické zařízení, poskytovatele paliativní péče, sociální služby či neziskové organizace.

Zdroj: http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/v-ceske-republice-vzniknou-centra-excelence-paliativni-pece/

Komentáře jsou zakázány.