Novinky

Tisková zpráva: Laureátem ceny PRIX Irene 2021 je Mikuláš Vymětal, evangelický farář a člen předsednictva ČHV

V prostorách Židovského muzea v Praze se dne 23.10.2021 konala konference na téma „Lidský rozhovor s překážkami“ pořádaná spolkem IRENE. Součástí konference je tradičně udílení ceny Prix IRENE a nejinak tomu bylo letos. Laureátem ceny udělované plénem spolku za činnost v oblasti společenského života za rok 2021 se stal Mikuláš Vymětal.

Historie spolku sahá do roku 1992, kdy vznikla organizace Nadace, tolerance a občanská společnost navazující svými aktivitami na Chartu 77. Cílem organizace byl zejména boj proti rasismu, antisemitismu a xenofobii a podpora míru mezi všemi skupinami lidí s důrazem na témata spojená s holocaustem. V letech 1995 – 2001 spolek úzce spolupracoval s Irene Bloomfield, britskou psychoterapeutkou a skupinovou analytičkou, která se mimo jiné zaměřovala na psychoterapii přeživších holocaustu. Po nečekaném odchodu Irene se její žáci rozhodli uctít její památku výroční cenou Prix IRENE udílenou jedincům, kteří svou činností přispívají k posilování míru mezi všemi lidskými skupinami, jako to činila celý svůj život Irene Bloomfield.

Prix IRENE je tak každoročně udílenou cenou osobnostem, které se snaží odstraňovat odlišnosti mezi skupinami, ať už z důvodu etnické, náboženské, sociální či generační rozdílnosti. Letošním laureátem Prix IRENE je Mikuláš Vymětal, a to pro svou činnost doma i v zahraničí, kde pomáhá znepřáteleným skupinám, aby k sobě našli cestu a smířili se. Je nám ctí, že Mikuláš je také členem předsednictva Českého helsinského výboru a k udělení prestižní ceny mu srdečně blahopřejeme. Věříme, že jeho trpělivost, úsilí a odhodlání budou nadále pomáhat znesvářeným táborům při hledání společné cesty. Laureátův inspirativní proslov přikládáme s jeho laskavým svolením k tiskové zprávě.

 

Václav Vlk, předseda, a předsednictvo

Českého helsinského výboru

 

Proslov při převzetí ceny Prix Irene ve formátu PDF najdete zde.

 

 

Český helsinský výbor vyzývá k podpoře občanů Afghánistánu

Od oznámení stažení amerických vojsk z Afghánistánu v dubnu tohoto roku se Tálibánské síly v této zemi značně rozsáhly. V neděli 15. srpna 2021 tálibánští bojovníci dosáhli Kábulu, způsobili značný chaos a paniku, a přiměli zoufalé Afghánce k odchodu.

Talibán už dlouho záměrně útočí a likviduje občany, které považuje za své nepřátele. Afghánci nyní nutně potřebují evakuaci a mezinárodní ochranu, jelikož se mnozí z nich stali terčem Talibánu z důvodu své předešlé práce či statusu. Ti, kteří se v minulosti věnovali podpoře demokracie, lidských práv, akademiků, vzdělání či spisovatelů, a lidé pracující pro afghánskou vládu nebo jiné státy se nyní ocitají v nebezpečí.

Členské země NATO, včetně České republiky, se nyní potýkají s otázkou o pomoci Afgháncům, jenž spolupracovali s koaličními silami. Desítky Afghánců, zejména tlumočníci, kteří pomáhali české armádě ve svých misích, potřebují akutní pomoc a podporu.

Ve středu byla zveřejněna internetová petice s názvem ,,Zachraňte tlumočníky‘‘. Byla podepsána již několika veřejně známými osobnostmi, veterány a nevládními organizacemi, jejichž členem je i Český helsinský výbor (ČHV). Petice upozorňuje na několik afgánských občanů, v minulosti pracujících s českou armádou, kteří se nyní obrací k české vládě o pomoc sobě i svým rodinám.

Česká vláda již schválila plán evakuace afghánských pracovníků českého velvyslanectví v Kábulu. Český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek dnes prohlásil, že bylo z Afghánistánu evakuováno dohromady 147 osob, čímž byla mise splněna.

ČHV tato opatření vítá a zároveň vyzývá vládu k ujištění, že jsou všichni tlumočníci a afghánští spolupracovníci české armády bezpečně evakuováni. Také naléháme na vládu, aby se přesvědčila o využití všech možných opatření k úspěšné integraci afghánských občanů do české společnosti. Vláda by měla také okamžitě přerušit veškeré deportace a nucené návraty do Afghánistánu.

Více informací k dispozici na:

https://www.hrw.org/news/2021/08/13/afghanistan-risk-civilians-need-evacuation-protection

https://english.radio.cz/ czech-government-plans-help-afghan-interpreters-pursued-taliban-8724388

https://www.politico.eu/article/eu-rescue-staff-taliban-afghanistan/

Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

 

Sbírka na pomoc rodině Stanislava Tomáše je ukončena

Aktualizováno dne 20. 7. 2021
Vzhledem k tomu, že i po datu 19. 7. 2021 jsou zasílány další finanční dary, budeme níže uvedenou tabulku dárců včetně celkové částky průběžně aktualizovat.

Dobrý den,

tímto bychom Vás chtěli informovat o tom, že ke dni 19. července 2021 se podařilo získat od dárců na úhradu nákladů spojených  s pohřbem  Stanislava Tomáše částku ve výši 40 887 Kč.  

Do finanční pomoci  rodině se zapojilo celkem 18 jednotlivců a jeden spolek – Roma Spolek  Hradec Králové, který přispěl částkou 6 338,- Kč. Podrobnosti o dárcích najdete níže (na našem webu).    

Vybraná částka bude uhrazena přímo pohřební službě a bude tak využita pouze na výdaje spojené  s pohřbem.     

Vzhledem k tomu, že pohřeb se uskuteční již 24. července 2021, sbírku tímto ukončujeme.   

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

Finančí pomoc rodině Stanislava Tomáše / Financial support to the family of Stanislav Tomáš

Jméno dárce/Name of DonatorDatum/DateČástka v Kč/Amount in CZK
Beňák David02. 07. 2021 300,00
Povejšilová Anna03. 07. 2021 300,00
Růžička Jan04. 07. 20211 700,00
Lolo Luděk06. 07. 20211 000,00
Bucki Tomáš07. 07. 2021  400,00
Vymětal Mikuláš07. 07. 2021  500,00
Pozivil David07. 07. 2021  400,00
TICUDEAN MIRCEA IOAN08. 07. 2021   800,00
Koky Cyril12. 07. 2021 1 000,00
Mack Jonathan12. 07. 2021 5 025,00
Sivák Milan12. 07. 2021 1 000,00
Rybová Lucie12. 07. 202115 000,00
Zawisla Tobias13. 07. 2021125,00
Chrisidis Charalambo13. 07. 2021500,00
dárce Havířov13. 07. 20211 000,00
Kyrová Tamara14. 07. 20212 499,00
Klinsky Tomáš14. 07. 20211 000,00
Ali Doláková Petra15. 07. 20212 000,00
Roma Spolek HK16. 07. 20216 338,00
Menzal Kai20. 07. 20211 251,00
Celkem / Total:          42 138,00

Výzva k finanční podpoře rodiny tragicky zesnulého Stanislava Tomáše

Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé a spoluobčané, 

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit se žádostí o zaslání finanční podpory rodině Stanislava Tomáše, který tragicky zemřel během zákroku policie v Teplicích a zanechal po sobě rodinu – matku a sestru, které se kromě velkého zármutku a zdravotních problémů vypořádávají s velkou řadou nečekaných a lidsky velmi těžkých obtíží. 

Poslední týdny blízcí Stanislava Tomáše řeší řadu složitých situací a rozhodování kvůli nejasným okolnostem jeho úmrtí, čelí zájmu a tlaku medií, policie a také široké veřejnosti, která se oprávněně o náhlou smrt Stanislava Tomáše zajímá a žádá důkladné a nestranné vyšetření celého případu.                

Kromě výše uvedeného mají pozůstalí členové rodiny Stanislava Tomáše velké existenční starosti a k tomu nemají finance na upořádání důstojného posledního rozloučení, na úpravu místa uložení a na řadu dalších nezbytných nákladů, které je v souvislosti se snahou dosáhnout spravedlnosti nutné zajistit.  Odhadovaná částka, kterou rodina potřebuje je kolem 60 000,- Kč.  To není málo, ale při zapojení mnoha lidí věříme, že se potřebné finance podaří rodině zajistit. Ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která je podrobně o složité situaci blízkých informována, se sama rozhodla darovat částku 15 000,- Kč na první výdaje, které již rodina musí v těchto dnech uhradit.    

Vzhledem k opravdu extrémně náročné životní situaci, kterou matka i setra zesnulého prochází (a nutnosti jednak velmi rychle) jsme se rozhodli (kromě veřejného vyjádření k celé události a apelu na prošetření zákroku policie) vyjádřit naší podporu pozůstalým i tím, že pomůžeme rodině Stanislava Tomáše potřebné finanční prostředky získat a současně jim k tomu bezplatně zajistit potřebnou lidskou podporu prostřednictvím odborníků z řad psychologů, sociálních pracovníků, právníků atd.

Pokud chcete i Vy vyjádřit svoji solidaritu a účast s rodinou a blízkými Stanislava Tomáše, můžete tak učinit nejlépe skrze finanční dar. Finanční částku zasílejte na tento transparentní účet u České spořitelny: 020001-2542779329/0800 s uvedením jména dárce a účelu daru „Pomoc rodině Stanislava Tomáše“.

Informace o poskytnutých darech a jménech dárců (pokud je uvedete) budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

Předem jménem všech pozůstalých velmi děkujeme za každý finanční obnos, který rodině zašlete. 

Lucie Rybová
ředitelka Českého helsinského výboru

Prohlášení ČHV k tragickému úmrtí romského občana po zásahu Policie ČR

Český helsinský výbor sleduje situaci kolem policejního zákroku, který se odehrál v sobotu
19. 6. 2021 v Teplicích a jenž skončil tragickým úmrtím Stanislava Tomáše. Apelujeme na řádné a důkladné prošetření zásahu policistů, jehož násilnost budí odůvodněné obavy o tom, že zásah mohl být rasově motivován. Způsob, jakým Policie ČR o vyšetřování zákroku referovala, vyvolal vlnu rasistických komentářů na sociálních sítích. Sebereflexe za zmařený lidský život přišla ze strany policie až po několika dnech, což považujeme za nedůstojné.

V Teplicích se v sobotu 26. 6.2021 konalo smuteční setkání na památku Stanislava Tomáše. Na místě se sešlo několik stovek lidí a vystřídala řada řečníků. Shromáždění později přerostlo v protest proti policejní brutalitě a účastníci se vydali na pochod městem směrem k policejní stanici, z davu zněla hesla „stop rasismu“ či „chceme vědět pravdu“. Účastníky pochodu nakonec rozehnal prudký déšť, připraven však byl i ozbrojený sbor pro případ eskalace shromáždění.

Mezi řečníky na pietním setkání vystoupil také evangelický farář, Mgr. Mikuláš Vymětal ThD., který přednesl prohlášení Českého helsinského výboru:

„Vážení pozůstalí, vážená rodino, vážení přítomní.

Sešli jste se zde na pohřbu Stanislava Tomáše, člověka, který žil život jednoho z nás, se zlem, které ho provázelo. Zemřel za okolností, které mnozí z nás vnímají jako tragické, zemřel při střetu s rukou zákona, jeho smrt se stala předmětem sdílení ve veřejném prostoru, vyvolávajíce tak všechny mnohé vášně. Vášně stojící na tom, že to byl Rom a stojící na tom, že přišel o život při zásahu Policie ČR. Chtěl bych zdůraznit, že Stanislav Tomáš byl člověk, chybující člověk, jako každý z nás. Jeho smrt může přinést Romům, a české společnosti, impuls ke změně.

Je na tomto místě třeba říci, že česká společnost je ve vztahu k Romům rasistická. Je třeba na tomto místě říci, že všeobecný přístup Policie ČR v tomto směru není dobrý a vyjádření lítosti přišlo pozdě.

Je třeba říci, že násilná smrt z rukou policie není v Čechách běžná a že se jedná o ojedinělý incident.

Je třeba veřejně říci, že jsou ghetta, kde žijí Romové.

Je třeba veřejně říci, že to Romové mají tisíckrát obtížnější než běžný občan, ať už chtějí cokoli a usilují o vlastní důstojnost, začlenění do běžné společnosti.

Je třeba veřejně říci, že je to odpovědnost každého z nás.

Každý můžeme přispět ke změně.

Podporuji úsilí všech representantů Romů o jejich široké začlenění do společnosti. Rom je stejným občanem jako všichni ostatní a musí jím být v očích vlastních i v očích ostatních.

Tato smrt a události okolo ní se mohou stát mementem a odrazovým můstkem vpřed. Pokud měla smrt Stanislava Tomáše tento smysl, tak tomu chtěla vyšší moc a je to projev osudu.

Přeji Stanislavu Tomášovi klidný odpočinek věčný, jeho rodině a blízkým sílu a všem zúčastněným naplnění vize společnosti bez předsudků vůči Romům.“

Václav Vlk, Mikuláš Vymětal
předsednictvo Českého helsinského výboru

Více informací a záznam ze shromáždění v Teplicích, jehož se účastnilo několik stovek Romů, je dostupný na stránkách Romea o.p.s.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romea-tv-bude-vysilat-zive-smutecni-setkani-na-pamatku-stanislava-tomase-v-teplicich (00:45 minut – záznam prohlášení zástupce ČHV)

The Czech lower house of Parliament approves bill to compensate victims of forced sterilization

On the 4th of June 2021, the Czech lower house of Parliament approved a bill to compensate victims of forced sterilization. The bill offers compensation for women, predominantly Romani, who were forcibly or otherwise illegally sterilized in the Czech Republic and former Czechoslovakia. The cases first started to become publicly known about 15 years ago, and since then activists and, human rights organizations, including the Czech Helsinki Committee, were actively pushing for compensation.

Since 2005 Romani women have also been fighting for the Czech state to compensate them. However, all the previous efforts failed. This time, the lower house overwhelmingly approved the bill with 120 votes for and one vote against, while 29 Members of Parliament abstained. The Senate is expected to begin considering the bill next month. If approved, the victims would be able to apply for a one-off compensation payment of CZK 300 000 (around 12 000 euros).

The Czech Helsinki Committee welcomes this positive development – giving women a chance to finally get the justice they have been fighting for. However, while giving financial compensation to victims of forced sterilization is a significant development, we would also like to remind the Czech government of the importance of practical help. Particularly, the role of the institutions, such as the Ministry of Health, should not be underestimated in working closely with victims.

Lucie Rybová
Director of the Czech Helsinki Committee

 

CHC statement on Myanmar crisis

Mass protests have been taking place across Myanmar since the military rejected November’s election results and overthrew the civil government on 1 February 2021. State Counsellor Aung San Suu Kyi and President Win Myint, as well as, thousands of protesters have been detained. Over 700 people are reported to have been killed, including dozens of children during the crackdown of peaceful protests. Due to the brutality of security forces several hundred people have fled areas hit by violence.

The Czech Helsinki Committee is alarmed by serious human rights violations and the possibility of further violence in Myanmar. We condemn the use of rubber bullets, tear gas, and water cannons against civilian protesters – who have peacefully marched to oppose the coup and the crackdown.

We call on the international community, including the United Nations (UN) Secretary-General António Guterres to take collective, coordinated action and protect the people of Myanmar from harm.

The military committed grave crimes under international law, including crimes against humanity and war crimes. Therefore, the UN Security Council must move towards collective action.

Other countries should follow the United States’ and the European Union’s (EU) path and impose restrictive measures on Myanmar’s coup leaders. Robust, targeted sanctions are needed not only against individuals but also on military enterprises and assets.

Now, the unity and collective response are extremely important in order to prevent further violations of human rights and to ensure accountability for crimes under international law.

 

Lucie Rybová
Director of the Czech Helsinki Committee

 

CHC statement about imprisoning pro-democracy activists in Hong Kong

On 16 April 2021, 10 Hong Kong pro-democracy activists have been sentenced to prison for up to 18 months for taking part in two “unauthorized” protests in August 2019. Three of those sentenced, owner of a fiercely pro-democracy newspaper Jimmy Lai and former lawmakers Leung Kwok-hung and Au Nok-Hin are also facing prosecution under Hong Kong’s national security law.

The protests were part of a larger political movement that began peacefully against the so-called Extradition Bill that would have allowed suspects to be extradited from Hong Kong to mainland China. Hundreds of thousands of people took to the streets – defying the ban of the police and protest against China’s encroachment. On several occasions, peaceful protests turned into violent clashes, with police firing live bullets and protesters attacking officers with bricks and petrol bombs.

The Czech Helsinki Committee is very concerned with the Hong Kong court decision. Targeting of the most prominent dissidents and lawmakers for participating in two peaceful protests signals the government’s intention to prevent society from meaningful political participation. Under international law, participating in and organizing peaceful assemblies do not require prior permission by the state. Therefore, the jailing of opposition leaders is a clear violation of human rights. Mainly, violation of the right to freedom of expression and the right to freedom of assembly.

We call on Hong Kong authorities to stop the prosecution of opposition figures for the peaceful expression of their political views. Such actions are a direct attack on human rights and pose a serious threat to democracy. The government should not suppress nor impose restrictions on peaceful assemblies. We urge Hong Kong authorities to immediately drop charges and release all those targeted.

Links for more information:

Lucie Rybová
Director of the Czech Helsinki Committee

 

Czech Helsinki Committee (CHC) attended Children of Prisoners (COPE) Webinar „Mitigating Uncertainty for Children: From pre-trial procedures to the COVID-19 pandemic“

On 3 June 2021, the Czech Helsinki Committee representatives attended the Children of Prisoners (COPE) online conference „Mitigating Uncertainty for Children: From pre-trial procedures to the COVID-19 pandemic.“

The webinar explored uncertainty and its impact on children. For children, the experience of having a parent in conflict with the law can be associated with feelings of great uncertainty. This uncertainty can be particularly intense during pre-trial detention procedures, as children often do not have accurate information about parents‘ whereabouts. Furthermore, the COVID-19 pandemic and the inability to visit during prison lockdowns have significantly intensified anxieties for children.

During the conference, speakers highlighted research and how this uncertainty can compound the effects of trauma and toxic stress already experienced when a parent is in conflict with the law. Participants further discussed how pre-trial detention procedures can better respect children’s rights, how children can be supported to cope with uncertainty and maintain trust, and how children can be better protected through child safeguarding measures.

 

 

Hong Kong marks the 32nd anniversary of the Tiananmen Square massacre

On the 4th of June 2021, people in Hong Kong are marking the 32nd anniversary of the Tiananmen Square massacre. On this day, in 1989, the government of the People’s Republic of China brutally suppressed tens of thousands of individuals advocating to have a say in their government and exercise their fundamental freedoms. The Czech Helsinki Committee honors the sacrifices of those killed 32 years ago.

In Hong Kong, for the second straight year, the authorities banned the annual vigil to commemorate the massacre, citing the ongoing coronavirus pandemic for the restrictions. Thousands of officers have been placed on standby to stop any gathering from happening. In addition to that, Chow Hang Tung – a vice chairwoman of the Hong Kong Alliance that organizes annual vigils for Beijing’s deadly crackdown victims – has been arrested. Police warned of more arrests, calling citizens to respect the law.

The Czech Helsinki Committee condemns the ban on Hong Kong’s annual vigil and the imprisonment of Ms. Chow. We call on authorities to immediately allow commemorations of the occasion in Hong Kong, Macau, and mainland China and make sure people can realize their right to peaceful assembly. Furthermore, Ms. Chow Hang Tung, who was unlawfully arrested should be immediately released. We also call on the Chinese government to acknowledge and take responsibility for the massacre of an untold number of pro-democracy demonstrators in 1989.

Links:

The Czech Helsinki Committee   

 

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.