Novinky

Pozvánka na konferenci Equal Pay Day 2019

Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  

Organizace Business & Professional Women CR na to upozorňuje již 10 let prostřednictvím dvoudenní konference přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně.

Konference se bude konat ve dnech 29. – 30. 3. 2019 v Clarion Congress Hotel Prague.

Více informací, včetně registrace a vstupenek na: https://www.equalpayday.cz/equal_pay/

Pozvánka na diskuzi k Istanbulské Úmluvě – „Istanbul Convention as a Hostage of Populism“

Anglo-americká univerzita ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů pořádají diskuzi v anglickém jazyce na téma “Istanbul Convention and International Treaties as a Hostage of Populism”.

Konference se bude konat ve středu 27. března 2019 v 16:00 na Anglo-americké univerzitě v místnosti číslo 2.07.

Istanbulská úmluva je významnou mezinárodní smlouvou, jejímž obsahem je prevence a boj proti násilí na ženách a domácímu násilí. V současné době ji ratifikovalo na 33 evropských států, kromě České republiky, Ruska, Maďarska, Slovenska a Bulharska. Cílem pořádané diskuze je analyzovat problémy spojené s ratifikací Istanbulské úmluvy v kontextu zvyšujícího se populismu ve střední Evropě, což mimo jiné dokládá nepříznivý postoj zdejší politické reprezentace k ochraně lidských práv. Pouze třicet let po Sametové revoluci se Česká republika vzdaluje od západních partnerů a začíná se čím dál víc izolovat. 

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0snuqj4S6brznmQloolHcDIH59Hbdv1QVDtmgAwjFHUFHCA/viewform

Více na: https://czlobby.cz/cs/pozvanka-akce/istanbul-convention-hostage-populism

Pozvánka na seminář Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti – procesní záruky a judikatura v oblasti uplatňování práv dítěte v ČR

V úterý 5. února 2019 se od 15:00 v budově Poslanecké sněmovny PČR koná  seminář „Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti – procesní záruky a judikatura v oblasti uplatňování práv dítěte v ČR.“ Semináře se zúčastní a přednese příspěvek k situaci v oblasti práv dětí i ředitelka České helsinského výboru  Lucie Rybová.

Pozvánku na akci ve formátu PDF naleznete zde.

Pozvánka: Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dne 30. listopadu 2018 se koná od 10.00 do 14.00 hodin Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kterou pod názvem „Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv“, pořádá Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR z.s.). 
Konference bude uspořádána v zasedacím sále Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1.

Na konferenci budou na úvod diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, kterým se EAPN v současné době zaobírá. Součástí konference bude rovněž rozbor čtyř následujících témat: důstojný příjem jako předpoklad k odstranění chudoby, neúnosné zadlužování lidí ukončí likvidace byznysu s chudobou, aktivní život ve stáří s podporou z úrovně obcí a jak vzdělání pomáhá proti chudobě.

EAPN zve k účasti zejména pracovníky veřejné zprávy, samosprávy na úrovní obcí, měst, krajů i států, poslance, senátory, pracovníky odborných institucí, zástupce odborů a nevládních neziskových organizací. Účast je bezplatná.

Registraci je možné provést prostřednictvím webového formuláře na této adrese:   
https://docs.google.com/forms/d/1gcy_Ijk2xA3PGIpur3nv6fXdp9DYpPdL7GfRoCIL3sw/edit

Pozvánka: Panelová diskuze o problematice lidských práv

Centrum pro lidská práva a demokratizaci připravilo na den 28. 11. 2018 panelovou diskuzi, při které vystoupí paní zmocněnkyně a několik dalších odborníků věnujících se problematice lidských práv. V rámci panelové diskuze bude zhodnocen současný stav ochrany lidských práv v ČR a budou rovněž zodpovězeny otázky týkající se aktuálních klíčových lidskoprávních problémů v ČR.
Diskuze se bude konat v 16.00 hodin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pozvánka: Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací společenské odpovědnosti pořádají dne 4. prosince 2018 výroční konferenci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Večerní networkingové setkání.

Konference proběhne v Akademii veřejného investování, Pařížská ulice 4, Praha  1. Dopolední panel se zaměří na problematiku financování udržitelného rozvoje, roli Evropské unie, trendů ve světě finančních nástrojů i konkrétních finančních prostředků podporujících udržitelný rozvoj. Odpolední panel se bude týkat spolupráci pro udržitelný rozvoj. Na konferenci budou rovněž prezentovány vybrané projekty z Cen SDGs 2018 a ocenění nejpokročilejších realizátorů zapojených do Místní Agendy 21.

Večerní networkingové setkání proběhne od 17:30 hod v sídle společnosti Karlovarských minerálních vod v Trauttmannsdorfském paláci (Mariánské náměstí 159/4, Praha 1).

Vzhledem k omezené kapacitě Akademie veřejného investování je nutná včasná registrace. Registrovat se je možné prostřednictvím webového formuláře na této adrese: www.mmr.cz/fur2018

Pozvánka: Závěrečné setkání projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III

Dne 21. listopadu 2018 se bude od 9:30 hod. do 15:30 hod konat závěrečný seminář projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III“. Seminář proběhne v prostorách Domu národnostních menšin, Praha 2, ulice Vocelova 602/3. Cílem je představit doporučení, která vznikla z jednání Národní romské platformy v regionech a informovat o výsledcích z již proběhlých aktivit, workshopů ke zlepšení sousedských vztahů a seminářů zaměřených na organizování komunit. Na závěr semináře budou představeny přípravy programového období Norských fondů a s tím související možnost financování projektů zaměřených na romskou integraci.

Seminář je určen zhruba pro 60 účastníků. Účast je možné potvrdit na e-mailové adrese .

Tisková zpráva: Výzva Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci

Dne 19. listopadu 2018 se v Senátu PČR konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falung Gong páchané čínským režimem“. Jednání se zúčastnila i  ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která přítomné seznámila s textem Výzvy Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci: „Český helsinský výbor vyjadřuje „hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gong vězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin“ a s odkazem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 č. 2013/2981(RSP) o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně a vyzývá vládu České republiky a prezidenta České republiky k tomu, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně upozornili a veřejně odsoudili nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v této zemi, včetně zvýšení povědomí českých občanů cestujících do Číny o tomto problému a aby přijali všechna opatření, která znemožní jakoukoli transplantační turistiku mezi Českou republikou a Čínou.“

Současně ředitelka ČHV Lucie Rybová ocenila přítomnost a osobní svědectví jedné z přímých obětí pronásledování komunistického režimu paní Yumeu Liu z Číny, která hovořila o brutálních praktikách a hrozbách vynětí tělesných orgánů pokud se nepodvolí režimu, o mučení a několika únosech, které sama osobně opakovaně zažila, o dopadech  na zdraví apod., které dokumentovala fotkami mučeného těla.  Toto svědectví o brutálním zacházení, mučení  a masivnímu nedobrovolnému odebírání tělesných orgánů vězňům svědomí podpořila i paní Haiyan Wang, zástupkyně mezinárodní organizace dokumentující  zločiny proti lidskosti založené v roce 2003, která sdělila, že mají sebraná svědectví o „zločinech proti lidskosti“, kdy od roku 1999  dochází k masivnímu vyvražďování zástupců Galun Gong i od  9 519 lékařů z 891 nemocnic v Číně a že prakticky do současnosti stále neexistuje dobrovolné dárcovství v Číně, což jim potvrdili i zástupci Červeného kříže, kteří mají tuto oblast na starost. Výpovědi doplnil i investigativní britský žurnalista Ethan Gutman, který v této věci svědčil před Kongresem USA a před Evropským parlamentem a je autorem knihy „Jatka“, přeložené a znovu vydané do češtiny v roce 2015, která přináší otřesné výpovědi  o státem řízeném obchodování s tělesnými orgány v Číně, které v současnosti vede k tomu, že ročně je 65 000 až 100 tisíc lidí mučeno a zavražděno.

Text celé výzvy ve formátu PDF je ke stažení zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.