ČHV se v záležitosti extradicí obrací s podnětem na UNHCR

Český helsinský výbor se v záležitosti střetu extradičního a azylového řízení rozhodl obrátit na českou pobočku úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Důvodem, který nás k tomuto kroku vedl, je skutečnost, že v námi monitorovaných extradičních případech dochází k vydání dotčené osoby k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody do dožadujícího státu dříve, než je pravomocně skončeno azylové řízení a tudíž vyjasněn uprchlický status takové osoby. Postup ministra spravedlnosti, který rozhoduje o povolení vydání k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu dotčené osoby dříve, než je pravomocně skončeno řízení této osoby o udělení mezinárodní ochrany (včetně soudního přezkumu), dle našeho názoru představuje porušování mezinárodních závazků České republiky v oblasti mezinárodního uprchlického práva a práva lidských práv, jakož i judikatury Nejvyššího správního soudu ČR. Takový postup je i v rozporu s metodickým pokynem úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.[1]

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky si dovolujeme žádat o zasazení se o pozitivní změny stávající praxe, aby i žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, proti nimž je paralelně vedeno extradiční řízení, měli přístup ke spravedlivému azylovému řízení. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je institucí, která dozírá na dodržování mezinárodních dohod zaručujících ochranu uprchlíků.


[1] Srov. UNHCR, Agentura OSN pro uprchlíky. Metodický pokyn k extradici a mezinárodní ochraně uprchlíků. Ženeva: UNHCR, Sekce politiky ochrany a právního poradenství Divize služeb mezinárodní ochrany, duben 2008. Dostupný z http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/pravni-dokumenty/prirucky-doporuceni-a-stanoviska-unhcr/stanovisko-k-extradici-a-mezinarodni-ochrane-duben-2008.html.

Komentáře jsou zakázány.