ČHV se připojuje k dopisu policejnímu prezidentovi

Celkem 26 organizací a jednotlivců vyzvalo policejního prezidenta Martina Červíčka, aby se jasně distancoval a odsoudil vyjádření krajského policejního ředitele Radomíra Heřmana, který na tiskové konferenci 1. 7. 2013 v Českých Budějovicích obhajoval rasisty, kteří na náměstí v Českých Budějovicích skandovali pokřik “černý svině”. Heřman tvrdil, že pokřik nebyl namířen proti Romům, ale proti policistům. Organizace policejního prezidenta zároveň vyzvaly, aby Policie ČR přijala na strategické úrovni odpovídající opatření, které do budoucna zabrání od počátku násilným demonstracím a vzniku majetkových a nemajetkových škod. Otevřený dopis zveřejnil server Romea.cz v plném znění.

Otevřený dopis policejnímu prezidentovi Martinu Červíčkovi

Vážený pan
Plk. Mgr. Martin Červíček
Policejní prezident
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7

Vážený pane policejní prezidente,

obracíme se na Vás s žádostí o jednoznačné vyjádření ve věci násilné demonstrace krajní pravice a jejích podporovatelů dne 29.6. 2013 v Českých Budějovicích. Shromáždění se ze své podstaty vymykalo ochraně dle zákona o právu shromažďovacím. Jeho účel byl od počátku jasný – vyprovokovat násilí a roznítit interetnický konflikt. Nejde přitom o první shromáždění tohoto typu. Domníváme se proto, že by bylo vhodné, aby Policie ČR přijala na strategické úrovni odpovídající opatření, které do budoucna zabrání od počátku násilným demonstracím a vzniku majetkových a nemajetkových škod. Bez ohledu na svou národnost utrpěli všichni obyvatelé sídliště Máj újmu na soužití, která bude do budoucna jen obtížně zhojitelná. Nemuselo k ní dojít, pokud by zásah proti násilníkům byl včasný.

Nechceme planě a plošně kritizovat činnost Policie ČR. Žádáme však, aby došlo k jednoznačnému vyvození odpovědnosti u těch konkrétních policejních důstojníků, kteří umožnili, aby rozvášněný dav skandující rasistická a násilná hesla opustil uzavřený prostor náměstí Přemysla Otakara II., a vydal se na téměř pět kilometrů vzdálené sídliště, kde se následně dopouštěl násilností na osobách i majetku. Za takové situace nelze než ocenit činnost těch konkrétních policistů, kteří aktivně zabraňovali násilí radikalizovaných jednotlivců. Mnozí přitom byli zraněni.

Současně protestujeme a žádáme nápravu prohlášení krajského policejního ředitele Radomíra Heřmana. Ten projevy rasismu nepřípustně bagatelizuje, když uvádí, že pokřik „černý svině“, který byl pronesen v takovém kontextu, že není pochyb, že se jednalo o rasistických výraz, nebyl namířen proti romským obyvatelům Českých Budějovic (tisková konference 1. 7. 2013), ale proti policistům v černých uniformách. Věříme, že podobný postoj Policie ČR jako celek nezastává, obzvlášť za situace, kdy objasňování trestných činů z nenávisti je jednou z bezpečnostních priorit státu vyplývajících mj. z mezinárodních závazků.

Takové prohlášení z úst vysoce postaveného policejního důstojníka však může vést k důvodným obavám, zda je policie schopna a ochotna efektivně stíhat trestnou činnost z nenávisti. Může být také oslabena důvěra osob ohrožených násilím z nenávisti řešit svoje ohrožení cestou práva a s důvěrou se obracet na orgány činné v trestním řízení. Věříme, že vyjádření krajského policejního ředitele bylo ojedinělým excesem. S ohledem na to, jak vysokou pozici zastává, však jako jedinou cestu, jež může toto prohlášení zhojit, vidíme prohlášení stejné intenzity, tedy v tomto případě vyjádření Vaše.

Vážený pane policejní prezidente,

žádáme Vás, abyste jednoznačně odsoudil zlehčování předsudky motivované trestné činnosti a poskytl veřejnosti závazek, že Police ČR bude usilovat o účinné stíhání trestné činnosti z nenávisti. Současně žádáme, aby vůči násilným demonstracím podněcujícím nesnášenlivost a nenávist nebylo postupováno s tolerancí a benevolencí.

Děkujeme

V Praze dne 3.7.2013

V abecedním pořadí

Amnesty International Česká republika
ARA ART, o.s
Celostátní asociace Romů v ČR
Centrum pro integraci cizinců, o.s.
Český helsinský výbor
Český svaz bojovníků za svobodu Tachov
Forum Cz, o.s.
Cheiron T, o.p.s.
In IUSTITIA, o.s.
Krizový štáb mladých Romů
Multikulturní centrum Praha, o.s.
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Otevřená společnost, o.p.s.
Prague Pride, o.s.
Romano jasnica, o.s.
ROMEA, o.s.
Romodrom, o.s.
Slovo 21
Strana rovných příležitostí
Výbor pro odškodnění romského holocaustu
Jana Časnochová, tisková mluvčí Českého svazu bojovníků za svobodu
Gabriela Havlůjová, předsedkyně OV Českého svazu bojovníků za svobodu Kladno

Po odeslání se k dopisu připojily následující organizace:

Čačipen, o. s.
Konexe, o. s.
Svět bez válek a násilí, o.s.
Wontanara, o.s.

Zdroj: Romea.cz – http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/organizace-policejnimu-prezidentovi-distancujte-se-od-vyroku-jihoceskeho-policejniho-reditele-ktery-zlehcoval-rasisticke

Pokud s textem dopisu souhlasíte a chcete se připojit, pište na adresu romea@romea.cz.

Komentáře jsou zakázány.