Novinky

Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi a s osobnostmi jako je Sergej Kovalev apelují na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze

Po neúspěšném oslovení premiéra B. Sobotky Český helsinský výbor požádal o pomoc ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se alespoň on ze své funkce zasadil o smírné urovnání sporu dvou bývalých zaměstnankyň s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. (Dopis ministru zahraničních věcí a původní zpráva z 16.6.2014). Po více jak dvou měsících Český helsinský výbor dosud neobdržel žádnou odpověď.

Současně začátkem července oslovil Český helsinský výbor více než třicet zahraničních lidskoprávních organizací, aby podpořily jeho snahu a poslaly svým jménem dopis Federální Vysílací Radě Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) v Praze, kteří pochází z tzv. třetích zemí (nejvíce ze zemí bývalého sovětského svazu), a na něž se dle sporného výkladu českých soudů nevztahuje ochrana českých ani amerických zákonů. Předchozí dopisy Českého helsinského výboru zasílané BBG v této věci byly totiž zcela ignorovány.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR

Český helsinský výbor zaslal v polovině června dopis ministrovi pro lidská práva a předsedovi Rady vlády pro neziskové organizace Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém poukazuje na špatně nastavený státní dotační systém financování neziskových organizací v ČR ze strany státu. Přislíbené dotace od státu chodí se zpožděním, které je často několikaměsíční. Pro neziskové organizace znamená zpoždění dotací od státu zadlužování. Neziskové organizace tuto situaci řeší braním si překlenovacích úvěrů, dočasným propouštěním zaměstnanců či omezování služeb. Český helsinský výbor také v dopise poukazuje na chybějící systémovou podporu státu formou dotačních programů na aktivity týkající se ochrany lidských práv jako je zejména osvěta, vzdělávání, monitorování a sběr dat týkajících se dodržování lidských práv určitých zranitelných skupin obyvatel v ČR.

Pokračovat ve čtení

ČHV se hlásí další protiprávně sterilizované osoby

Český helsinský výbor se podílí na přípravě zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Díky zveřejnění informace v ČT se denně ředitelce ČHV Lucii Rybové hlásí o informace další poškozené osoby, které doposud o možnosti domáhat se odškodnění nevěděly.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281897-nedobrovolne-sterilizovane-zeny-by-mohly-dostat-odskodne/

Další články týkající se sterilizací:

ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru

Dne 13. června 2014 předsedkyně  Českého helsinského výboru Táňa Fischerová reagovala na zamítavou odpověď premiéra Sobotky se ve prospěch poškozených zaměstnankyň  jakkoliv angažovat, text odpovědi premiéra čtěte zde, a vyzvala dopisem ministra zahraničních věcí Lubomíra  Zaorálka, aby  se alespoň on ze své funkce  zasadil o smírné urovnání sporu bývalých dvou zaměstnankyň  rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa. Zaměstnankyně Snjezana Pelivanová a Anna Karapetianová, byly po mnoha letech služby s pozitivními hodnoceními jejich pracovních výkonů propuštěny na základě amerických pracovních zákonů a interních směrnic RFE/RL bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

Bývalé dvě zaměstnankyně Rádia Svobodná Evropa  si  stěžují na porušení  jejich základních lidských práv ze strany zaměstnavatele, který je propustil bez uvedení  důvodu, bez předběžného upozornění, bez udělení disciplinárních trestů v případě, kdyby byl k takovým trestům důvod, a dokonce bez vyplacení odstupného za odpracované roky, protože obě se odmítly písemně vzdát svého práva odvolat se k soudům.

Právní nárok, který vůči RFE/RL uplatňuje arménská občanka Anna Karapetianová, je v současné době u Ústavního soudu České republiky poté, co byl už šestkrát (!) posuzován soudy nižších instancí, které mají odlišné názory, zda jsou americké pracovní zákony kompatibilní s českým veřejným pořádkem a právním řádem a zda jsou tudíž aplikovatelné na území České republiky.

Zatímco Český helsinský výbor považuje americké pracovní zákony za nekompatibilní s požadavky pracovněprávních předpisů České republiky, je žádost ČHV adresovaná vládě České republiky skrze dopis ministru zahraničních věcí Lubomíru  Zaorálkovi žádostí o politickou a diplomatickou intervenci americkému partnerovi ve Washingtonu založena na skutečnosti, že uplatnění amerických pracovních zákonů ve vztahu k cizincům pracujícím pro americkou instituci v zahraničí (RFE/RL), nehledě na to, zda je tato instituce soukromá či nikoli, je zakázáno samotnými americkými zákony.

Propuštěná zaměstnankyně RFE/RL, chorvatská občanka Snjezana Pelivanová, se odvolala k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku a žaluje Českou republiku. Česká republika, jako země, která na svém území hostí americkou RFE/RL, je obviňována z toho, že nezajistila práva paní Pelivanové na zákaz diskriminace a spravedlivý soudní proces, což garantuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Kauza Pelivanové se přímo týká České republiky jako obžalovaného. Paní Pelivanová požádala oficiálně chorvatskou vládu o podporu její kauzy ve Štrasburku. Zatímco podstatou kauzy Pelivanová vs. Česká republika je pracovní politika americké instituce RFE/RL, působící v Praze, odpovědnost za tuto politiku včetně finanční náhrady je na České republice.

Celý dopis ČHV naleznete zde v české i anglické verzi ve formátu PDF.

ČHV se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi

Český helsinský výbor se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi, které začíná  pronásledovat vláda Viktora Orbána. Ta obvinila Norsko, že prostřednictvím Norských fondů ovlivňuje maďarskou politiku a tato podpora byla v  Maďarsku zastavena.

„Od svého znovuzvolení vede maďarská vláda štvavou kampaň proti maďarským neziskovým organizacím a usiluje o převzetí kontroly nad jejich  financováním, které doposud probíhalo nezávisle.  Věříme, že dynamická a nezávislá občanská společnost hraje zásadní roli v demokratickém systému a představuje jeden z klíčových nástrojů dozoru nad vládní mocí a je  její protiváhou. Jak se ukazuje v Putinově Rusku, útoky na občanský sektor mohou velmi lehce vést k jeho kriminalizaci a tím velmi efektivně zabraňovat jeho fungování.“

Česká ženská lobby tímto prohlášením  vyjadřuje solidaritu s maďarskými neziskovými organizacemi a vyzývá maďarskou vládu a vlády všech ostatních zemí, aby se zdržely jakýchkoliv  útoků na občanskou společnost.

ČT: 25. výročí masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men

Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru, v ČT k 25. výročí masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men:

“Opozice to má v Číně stejně těžké jako kdykoli jindy, v zemi vládne tvrdá ruka a strach – a mladší generace už je konzumní. V tomto prostředí se velmi těžko daří jakýmkoli lidským právům a žádostem o uvolnění.”

Celý článek naleznete na tomto odkaze: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/275499-vyroci-tchien-an-men-v-hongkongu-svicky-v-pekingu-policie/

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy

Český helsinský výbor vyjadřuje zásadní nesouhlas s postojem ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a české vlády k otázce Tibetu a obětování lidských práv ve prospěch ekonomiky a obchodu. Lidská práva jsou universální a nejsou pouhou záležitostí vnitřních věcí jednotlivých zemí, které to deklarují vždy, když tato práva porušují.

Sami jsme za minulého režimu byli vděční těm, kdo upozorňovali na porušování lidských práv u nás a žádali nápravu. Jedině to dělá každou zemi hodnou úcty.

Kromě toho jsou v Číně porušována také pracovní práva. Mnoho lidí pracuje v otrockých podmínkách a obchodování s takovou zemí znamená podporu takovýchto praktik a současně ničení pracovních míst ve vlastní zemi. Z těchto důvodů se zásadně od takovéto politiky distancujeme.

předsednictvo ČHV

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.